NGV GensDataPro

Home

GensDataPro

GensDataPro (GDP) is een Windows computerprogramma voor genealogische doeleinden. Het programma is door Ir. Bas Wilschut in samenwerking met de Nederlandse Genealogische Vereniging ontwikkeld en telt inmiddels ca. 7.000 gebruikers. Het mag gerekend worden tot de beste programma’s voor de Nederlandse markt. Door gebruik van schermen (windows) is het bijzonder gebruikersvriendelijk.
Het programma werd gelanceerd op 19 juli 2002 als opvolger van GD/D90. In de loop der jaren zijn er meerdere grote updates geweest en vele kleinere. Hierdoor is het programma meegegroeid met de ontwikkelingen op IT-gebied en met de wensen van de gebruikers.

Eind augustus 2020 verscheen GensDataPro 3.0.  Deze versie werkt probleemloos op Windows 11. Zoals eerder dient ook bij deze versie te worden gestart als administrator.

De veranderingen ten opzichte van de vorige versie bevinden zich voornamelijk onder de motorkap. Hierdoor werken vele onderdelen nu sneller. Verder is het mogelijk geworden om resultaten van DNA-onderzoek te verwerken.

Enkele nieuwe functies:

 • In het persoonsbewerkscherm kunnen nu DNA-HAPLO-codes worden ingevoerd. In het bewerkhandelingen-menu kunnen die DNA-HAPLO-codes doorgegeven worden aan voor- of nageslacht. Alle voorvaders en na-zoons krijgen het Y-chromosoom, en alle voormoeders en kinderen krijgen het Mt-chromosoom (per menuoptie uitgesplitst). Bij het invoeren van DNA-Haplogroepen wordt het doorgeven gestopt bij een persoon die al een andere Haplogroep heeft.
 • Overlijdensstatus: ongehuwd, jong, in het kraambed, etc…
 • Bij ‘Adressen – wijs coördinaten aan’ wordt nu meteen de juiste stadskaart getoond, indien aanwezig. Hiervoor staan in de submap ‘kaarten’ vier bestanden: ANWB.MB, tenbrinks.MB, ANWB.mps en tenbrinks.mps.
 • Bij ‘Zoek dubbele personen’ de optie ‘Ook namen in bronkoppelingen vergelijken’.
 • Een nieuwe datumaanduiding: “of het jaar erop”. Wanneer er een leeftijd bekend is bij een gebeurtenis met datum (zoals een huwelijk) geeft dit een betere schatting van het geboortejaar.

Veel werk is gaan zitten in:

 • Het sneller maken van de schermen, vooral bij erg grote bestanden van 100.000 personen en meer..
 • De GedCom uitvoer beter aan de 5.5.1 standaard te laten voldoen
 • Het “fuzzy” zoeken naar dubbele personen met een enigszins zelflerend systeem. Nu ook op alternatieve schrijfwijzen van namen in de bronkoppelingen

Enkele database wijzigingen:

 • In plaats van 11 of 12 losse GD2 bestanden gebruikt GDP nu één GD3 bestand waar de gegevens in zitten. De dossiermap (met foto’s en scans) blijft bestaan.
 • GD2 bestanden zijn altijd “Alleen lezen”. Dus in 3.0 kan niet meer met GD2 bestanden worden gemuteerd. Er kunnen pas weer wijzigingen worden aangebracht na export naar GD3.
 • Opmerkingen staan nu ook in de persoons- en relatietabel zelf. Dus de opmerkingentabel is verdwenen. Daarvoor in de plaats een log tabje met spaarzame log info van opslaan-acties en versies.
 • De Database heeft zijn eigen versienummering. Wanneer er bijvoorbeeld een keer een kolom bijkomt wordt de DB-versie verhoogd. De gebruiker merkt hier niets van, maar wanneer hij/zij een oude GDP versie gebruikt en een bestand opent met te hoge DB-versie, merkt GDP dat de database “te nieuw” is, en dan meldt GDP: “update eerst GensDataPro”.
 • Extensie van backup is nu .g3z geworden i.p.v .gdz.