NGV GensDataPro

Functietoetsen

De volgende functietoetsen zijn in GensDataPro aanwezig:

Algemeen

[F7]                        : Akkoord in de bewerkschermen
[F10]                      : Wis selectiecriteria (gehele tabel weer zichtbaar) in het selectiescherm
[Alt] + [Shift]       : Activeer het diacrietenvenster in persoons- en relatiebewerkvenster

Menu bewerkhandelingen

[F2]      : Voeg een partner toe aan de actieve persoon
[F3]      : Voeg een kind toe aan de actieve relatie (alleen mogelijk indien relatie geselecteerd)
[F4]      : Voeg ouder toe aan de actieve persoon
[F5]      : Nieuw persoon
[F6]      : Bewerk de actieve persoon
[Ctrl] + D            : Vul geboortedatum in
[Ctrl] + F             : Open het persoons-zoekscherm
[Ctrl] + [F9]         : Maak kopie
[Shift] + [F1] : Voeg activiteit toe
[Shift] + [F9]        : Koppel aan bron
Submenu Wijzig volgorde
[Ctrl] + B Orden bronkoppelingen
[Ctrl] + G            : Orden getuigen
[Ctrl] + K            : Orden relaties                
[Ctrl] + N            : Orden activiteiten en naamalternatieven
Submenu Nieuw
[F9]                      : Maak nieuwe bron
[Ctrl] + W            : Maak nieuw object
[Ctrl) + [Alt] + A  : Kopieer activiteit voor andere persoon

Menu combinatiehandelingen

[F8]                       : Maak een relatie
[Ctrl] + [F2]         : Koppel links en rechts

Menu dossierhandelingen

[Ctrl] + D            : Verwijder bestand rechts
[Ctrl] + V             : Plaats klembordfiguur in dossier
[Ctrl] + [Alt] + D  : Maak / ververs dossiertabel

Menu figuurhandelingen

[Ctrl] + A            : Pas figuur in beeld

Menu Beeld

[Ctrl] + Q             : Open het selectiescherm
[Ctrl] + [Ins]         : Toon spiekscherm

Menu Opties

[Ctrl] + [F9]             : Reset boom

Menu Uitvoer

[Ctrl] + [Alt] + B             : Persoonskaart, Log biografie
[Ctrl] + [Alt] + G             : Maak nieuwe gebeurtenissentabel
[Ctrl] + [Alt] + H             : Open gebeurtenissentabel

Datumcorrectie bij het invoeren van personen, relatie, bronnen, objecten en activiteiten.

[Shift]+v              : voor
[Shift]+a              : vanaf
[Shift]+n             : na
[Shift]+c             : circa
[Shift]+u             : tussen… en…
[Shift]+f             : van… tot…
[Shift]+l              : of het jaar daarop
[Shift]+b             : kort voor
[Shift]+k             : kort na
[Shift]+o             : begin
[Shift]+m            : midden
[Shift]+?             : vermoedelijk
[Shift]+_             : BC
[Shift]+spatie    : verwijderen datumcorrectie

Voor de  functies zie in ‘Help – Help over het hoofdscherm’ (In ‘Hoofdscherm’ naar beneden scrollen)
Voor een printversie van dit overzicht klikt u hier