NGV GensDataPro

Backups

Er zijn twee soorten backups. Automatische backups (-bck001) en G3Z backups.

Automatische backups
GensDataPro maakt elke keer dat je opslaat ,via het diskette-icoontje, [Bestand] – [Opslaan] of bij het afsluiten van het GD3 bestand, een back-up van je bestand in de map “datagd1”, dus zonder de aangebrachte wijzigingen na de laatste keer opslaan. Gebeurt er dus iets waardoor je niet meer verder kunt met je bestand, dan is deze backup uw beste optie.
Deze back-up wordt geplaatst in de GensDataPro-map “backups” en krijgt als naam de naam van het bestand met een volgnummer dus “-bck001”, “-bck002” enz.
De foto’s en scans zitten hier niet bij. De koppelingen naar de foto’s en scans wel.
Deze automatische back-ups kun je ophalen via menu [Bestand] – [Open GD3 bestand]. Het scherm “Open GD3 bestand” opent standaard met de “datagd1”-map.
Je gaat dan naar de map “backups” door eerst op het icoontje “Bovenliggende map” te klikken daarna op de map “backups”.
Je ziet nu de automatisch gemaakte back-ups staan, genummerd van 1 t/m 5. Het laagste nummer is de meest recente back-up.
Mocht de geopende automatische backup niet het juiste bestand blijken te zijn, dan herhaal je de procedure tot je wel de juiste heeft gevonden.
Als de geopende backup wel het juiste bestand is ga je u naar [Bestand] – [Opslaan als..] en in het geopende “Geef een naam voor het nieuwe stamboombestand” scherm komt als opslaglocatie de oorspronkelijk map met de oorspronkelijke naam van het bestand. Je kiest dan voor “Opslaan” waarna, na bevestiging, je originele bestand wordt overschreven en de aanwezige foto’s worden weer getoond.

G3Z backups (vroeger GDZ backups)
GensDataPro raadt ook vaak aan om .G3Z backups te maken. Liefst elke keer dat je afsluit. En zet zo’n .G3Z backup dan ook met regelmaat op een andere harde schijf of usb stick… Want harde schijven crashen wel eens.
G3Z bestanden zijn veel kleiner dan het GD3 bestand. Het is namelijk gewoon een gezipte (gecomprimeerde) versie van het bestand.
Je kunt in GensDataPro een G3Z backup maken met of zonder dossier. Indien je veel foto’s en scans hebtt wordt zo’n backup inclusief dossier erg groot. Maak liever met grote regelmaat een backup zonder dossier, en af en toe met dossier voor op een externe harde schijf.
G3Z backups zet je terug met de optie [Bestand]-[Backups]-[Backup terugplaatsen].

U kunt er ook voor kiezen om af en toe de hele gensdatapro map op een DVD te branden, of te kopiëren naar een harde schijf.