NGV GensDataPro

Gedcom uitvoer

Gedcom is een taaltje waarmee programma’s genealogische gegevens kunnen uitwisselen.
Elk genealogieprogramma kan een gedcombestand aanmaken; Elk genealogieprogramma kan een Gedcombestand inlezen.
Het is echter een beperkte taal! Standaard gegevens zoals namen, geboortedatum, huwelijksplaats, etc komen prima mee. Echter, zodra het ingewikkelder wordt treedt soms vervorming op. Bijvoorbeeld: lang niet alle programma’s kennen echte getuigen bij geboorte en doop. Of kunnen bronnen aan die aan meerdere personen zijn gekoppeld.
Dus hoe zo’n programma een gedcombestand van GensDataPro inleest is dan maar afwachten.
Maar in GensDataPro kan men in bronkoppelingen aangeven hoe de naam van een persoon is geschreven (Theodorus, Thierri of Derk, etc..). Dat gaat eigenlijk veel te ver voor de gedcomtaal: Daar is gedcom niet voor gemaakt of bedoeld.

een voorbeeld van bronkoppelingen met de verschillende naam-schrijfwijzen in de bronnen. Erg leuke informatie, maar dat is in GedCom niet meer goed uit te drukken.

Foto’s in gedcombestanden
Foto’s kunnen niet echt opgenomen worden in een gedcombestand. Een gedcombestand is namelijk maar gewoon een tekstbestand: je kunt het zo openen en zelfs bewerken in kladblok. Het is best leesbaar en je hoeft geen programmeur te zijn om eenvoudige dingen aan te passen, zoals een naam of een datum.
Van foto’s wordt het pad en bestandsnaam opgeslagen. Wanneer je foto’s hebt en die opneemt in het gedcombestand, en dan dat gedcombestand naar iemand e-mailt, dan heeft de ander wel de koppelingen naar de foto’s maar niet de foto’s zelf.
Om die reden plaatst GensDataPro een gedcom met koppelingen naar foto’s in de dossiermap: de (relatieve) koppelingen kloppen dan allemaal met de paden naar de echte foto bestanden en een inlezend programma zal de foto’s kunnen terugvinden. Met relatieve koppeling wordt bedoeld dat niet vast wordt gelegd op welke harde schijf en in welke hoofdmap het bestand staat, maar slechts het pad vanaf de map van het gedcombestand zelf.

GedCom met pasfoto’s
GensDataPro heeft een uitvoer “GedCom met pasfoto’s”.
Daarmee wordt een, speciaal voor Genealogie Online geschikt, GedCom bestand gemaakt van je gehele bestandenset inclusief alle dossierverwijzingen en verwijzingen naar de pasfoto’s.
Dit GedCom bestand wordt samen met de bijbehorende pasfoto’s in een gecomprimeerde map (zip-bestand) geplaatst.
Dit zip-bestand, met als naam <naam van het GD3 bestand >.zip, staat in de speciaal hiervoor aangemaakte map ‘GedcomMetThumbs’ in de datagd1 map, of een submap hiervan, waarin ook je GD3 bestand staat.
De in je bestand aanwezige [[verborgen teksten]] in de opmerkingen worden niet meegezonden.
Het door GensDataPro aangemaakte zip-bestand kun je nu vanaf de website van Genealogie Online zelf uploaden om zodoende je gegevens, inclusief de bijbehorende pasfoto’s, te publiceren en bij te werken.
De meegestuurde pasfoto’s worden getoond in de grafische kwartierstaat van de voorouders en het gezin van een in de publicatie aanwezige persoon.
Dit is uniek voor deze methode van publiceren bij Genealogie Online.

GedCombestanden zijn geen backup
Een gedcom bestand is aldus geen backup!

Over Gedcom in het algemeen
De benaming GEDCOM is een acroniem voor GEnealogische Data COMmunicatie. De taal is ontwikkeld door de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, in de volksmond: Mormonen. De taal is bedoeld als standaard voor communicatie tussen de Kerk en personen die genealogische data aanleveren. Mormonen hangen het geloof aan dat overledenen tot hun kerk kunnen worden gedoopt. Vandaar hun zoektocht naar (namen en gegevens van) overleden personen. Jongelui van hun kerk worden over de wereld uitgezonden om overal de archieven te scannen en de gegevens van overledenen aan te leveren. Dit doen ze al decennia. In hun thuisbasis Salt Lake City (Utah, VS) is een zeer uitgebreide bibliotheek van gescande en gedigitaliseerde archieven.

Het GEDCOM-formaat heeft zich ontwikkeld tot de standaard voor gegevensuitwisseling tussen genealogische programma’s.
Een erg groot voordeel van gedcom bestanden is hun toegankelijkheid: een GEDCOM-bestand bestaat uit platte tekst en kan dus met eenvoudige tekstprogramma’s zoals kladblok worden gemaakt en gewijzigd. Voor “gekke tekens” zoals de ä en de ú is dit principe losgelaten met de introductie van ANSEL en UTF-8. Dit zijn type bestanden die gekke tekens beter toelaten. Kiezen voor een simpele ASCII uitvoer met de gekke tekens van de standaard Windows installatie (cp 1252) wordt echter door elk serieus programma geaccepteerd als ANSI.

Erg standaard is de taal niet: elk genealogieprogramma produceert zijn eigen aparte gedcomdialect. Vroeger onderscheidden goede genealogische programma’s zich erin zo veel mogelijk van die gedcom bestanden te kunnen inlezen. Het programma was er immers mee gebaad dat mensen die andere programma’s gebruiken vlekkeloos konden overstappen naar het programma in kwestie.
Tegenwoordig zijn er gedcom inleesprogramma’s die niets meer buiten de lijntjes aankunnen omdat dat niet hoort.

De laatste officiële versie is 5.5.1, uitgebracht in 2019. Alle latere versies zijn officieuze probeersels van derden, die hoofdzakelijk verdere beperkingen van 5.5.1 inhouden en niets toevoegen.

Gedcom kent geen opmerkingen bij datums en plaatsen. Dus bij het aanmaken van een GedCom zet GensDatapro de losse datum- en plaatsopmerkingen bij de gebeurtenis zelf. De opmerkingen bij de geboorteplaats komt dus bij de opmerkingen van de geboorte.
Verder zijn niet alle gebeurtenistypen bekend in GedCom. GensDataPro zet deze gebeurtenissen dan in de algemene opmerking van de persoon of relatie.