NGV GensDataPro

WieWasWie bronnen

De aktegegevens van de volgende bronnen kunnen in GensDataPro worden ingelezen met de SC-bestandjes versie 3.09 beschikbaar vanaf GensDataPro 3.0.5.7:
BS Geboorte
BS Huwelijk
BS Overlijden
DTB Dopen
DTB Trouwen
DTB Begraven
DTB Overig

Bevolkingsregister
Slavenregister en manumissie
Memories van Successie
Militairen
Notariële archieven
Tweede Wereldoorlog

Alle informatie over het inlezen van aktegegevens van bronnen zoals weergegeven bij de documentgegevens van de website van WieWasWie vindt je in GensDataPro in menu-item 'Help' bij de optie 'Help bij inlezen WieWasWie bronnen'.

Niet alle bij WieWasWie aangesloten archieveninstellingen gebruiken eenzelfde indeling bij het weergeven van de documentgegevens. Ook kan er verschil zijn in de getoonde rubrieken.
We proberen het inlezen van de gegevens in GensDataPro zo actueel mogelijk te houden. Dit lukt niet altijd en soms is het technisch niet mogelijk alles op de gewenste manier te verwerken. De gegevens worden dan wel in de bronopmerkingen vermeld zodat de gebruiker zelf de juiste aanpassingen kan maken.
Onderstaande gegevens dienen nog zelf wat aanpassing of worden alleen in de bronopmerking geplaatst

 • Algemeen
  • Bij personen waarbij in de aktegegevens geen duidelijkheid is over het geslacht wordt dit in GensDataPro aan de hand van veel voorkomende voornaam-uitgangen bepaald. Hierdoor is het mogelijk dat een onjuist geslacht wordt aangenomen. Dit kun je dan zelf corrigeren.
  • Bij alle bronnen wordt een opmerkingveld 'Diversen' of ‘Opmerking’ bij personen ingelezen en alleen in de bronopmerking tussen [[  ]] geplaatst. Je kunt deze opmerkingen zelf in het persoonsbewerkvenster van de betreffende invullen.
 • Bij BS Geboorteakten
  • worden tot drie getuigen ingelezen en als persoon aangemaakt. Ze krijgen een bronkoppeling en worden als getuige bij het kind geplaatst.
 • Bij BS Huwelijksakten
  • worden tot vier getuigen ingelezen en als persoon aangemaakt. Ze krijgen een bronkoppeling en worden als getuige bij de relatie geplaatst.
  • worden de personen met rol ‘Vorige partner bruidegom’, ‘Vorige partner bruid’, ‘Eerdere vrouw’, ‘Eerdere man’, ‘Eerdere relatie bruidegom’ en ‘Eerdere relatie bruid’ als losstaande personen aangemaakt, inclusief bronkoppeling. Je dient zelf deze personen aan de juiste partner te koppelen.
 • Bij BS Overlijdensakten
  • worden tot vier getuigen ingelezen en als persoon aangemaakt. Ze krijgen een bronkoppeling en worden als getuige bij de overledene geplaatst
  • worden tot vier relaties van de overledene ingelezen en aangemaakt. Je kunt zelf, aan de hand van de in de bronopmerking geplaatste aktegegevens of door raadplegen van de originele akte, de juiste volgorde van de partners bepalen.
  • wordt de vermelding van de Burgerlijke staat van de overledene ingelezen en alleen in de bronopmerking tussen [[  ]] geplaatst.
  • wordt de vermelding van doodgeboren kind soms bij de overleden persoon vermeld als 'Diversen'. De bijbehorende tekst komt alleen in de bronopmerking tussen [[  ]] te staan.
  • wordt een opmerkingveld 'Overledene_relatie' bij de eerstgenoemde partner (vrouw) ingelezen en alleen in de bronopmerking tussen [[  ]] geplaatst. Je kunt deze opmerking zelf in het betreffende persoonsbewerkvenster invullen.
 • Bij Tweede Wereldoorlog bronnen
  • worden de personen met rol ‘Partner’ als losstaande personen aangemaakt, inclusief bronkoppeling. Je dient zelf deze personen aan de juiste persoon te koppelen.
 • Bij DTB Dopen
  • worden tot vier getuigen ingelezen en als persoon aangemaakt. Ze krijgen een bronkoppeling en worden als getuige bij het kind geplaatst.
  • worden maximaal acht personen aangeduid met 'Rol niet gespecifieerd' als losstaande persoon aangemaakt krijgen een bronkoppeling. Je kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste rol van deze personen bepalen.
 • Bij DTB Trouwen
  • worden tot vier getuigen ingelezen en als persoon aangemaakt. Ze krijgen een bronkoppeling en worden als getuige bij de relatie geplaatst.
  • worden de personen aangeduid als ‘Vorige echtgenoot’, ‘Vorige partner bruid’,  'Laatste partner van de bruid' en ‘Bruid voormalige partner van’ als losstaande personen aangemaakt, inclusief bronkoppeling. Je dient zelf deze personen als partner van de bruid te koppelen.
  • wordt de 'Laatste partner van de bruid' als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'Laatste partner van de bruid'. Je dient zelf deze persoon als partner van de bruid te koppelen.
  • worden de eerdere partners aangeduid als 'Eerdere relatie bruid' en 'Eerdere man' als losstaande personen aangemaakt en krijgen een bronkoppeling. Je dient zelf deze eerdere partners aan de bruid koppelen.
  • worden beide echtelieden soms aangeduid als 'Bruidegom/bruid'. De eerste vermelding wordt dan de man en de tweede vermelding de vrouw. Indien dit in de akte anders blijkt te zijn, kun je dit zelf aanpassen.
  • worden de ouders van bruidegom en bruid aangeduid als alleen 'Vader' en 'Moeder' ingelezen en als losstaande personen en krijgen een bronkoppeling. Je kunt zelf deze ouders aan de bruidegom / bruid koppelen.
  • wordt de overleden partner van bruidegom en/of bruid soms aangegeven als 'Overleden partner bruid/bruidegom'. Deze partner wordt als losstaande personen aangemaakt met als rol 'Overleden partner bruid/bruidegom' en krijgen een bronkoppeling. Je dient zelf deze persoon aan de juiste partner te koppelen.
  • worden de personen aangeduid als ‘Eerdere partner’ als losstaande personen aangemaakt, inclusief bronkoppeling. Je dient zelf deze personen aan de juiste bruidegom / bruid te koppelen.
  • worden maximaal veertien personen aangeduid als  Bruidegoms zijde' en ‘Bruids zijde’ als losstaande persoon aangemaakt en krijgen een bronkoppeling'. Je kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste rol van deze personen bepalen.
  • worden maximaal acht personen aangeduid met 'Rol niet gespecificeerd' als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'Rol niet gespecificeerd' en krijgen een bronkoppeling. Je kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste rol van deze personen bepalen.
  • worden de personen genoemd bij Ondertekening bruidegom / bruid alleen in de bronopmerking tussen [[  ]] vermeld bij 'manondertekening / vrouwondertekening.
  • met alleen ondertrouw als gebeurtenis zonder bijbehorende datum wordt er geen ondertrouwdatum ingelezen maar dit is wel uit de bronopmerking tussen [[  ]] over te nemen bij 'Registratiedatum'. Tevens begint de brontitel met 'Ondertrouw.'.
 • Bij DTB Begraven
  • worden maximaal vier personen aangeduid met ‘Andere naam dan overledene’ als losstaande persoon aangemaakt en krijgen een bronkoppeling. Je kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste rol van deze personen bepalen.
  • worden maximaal negen personen aangeduid met Genoemd' als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'Genoemd' en krijgen een bronkoppeling. Je kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste rol van deze personen bepalen.
  • worden maximaal 10 personen aangeduid met 'Rol niet gespecifieerd' als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'Rol niet gespecifieerd' en krijgen een bronkoppeling. Je kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste rol van deze personen bepalen.
  • wordt de informatie bij 'Relatie-informatie' alleen in de bronopmerking tussen [[  ]] vermeld bij 'Relatie-informatie'.
  • worden de genoemde personen anders dan de echtgenoot / echtgenote, weduwnaar / weduwe, vader en moeder als losstaande personen aangemaakt met als rol de familierelatie tot de begravene en krijgen een bronkoppeling. Je dient zelf deze personen aan de begravene te koppelen.
  • wordt de bij 'Partner' genoemde persoon wordt als losstaande persoon aangemaakt en krijgt een bronkoppeling. Je kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste relatie tot de hoofdpersoon bepalen.
  • wordt de bij 'Relatie' genoemde persoon wordt als losstaande persoon aangemaakt en krijgt een bronkoppeling. Je kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste relatie tot de hoofdpersoon bepalen.
 • Bij DTB Overig
  • worden de personen aangeduid als ‘Weduwe van’ als losstaande personen aangemaakt en krijgen een bronkoppeling. Je dient zelf deze personen aan de juiste partner te koppelen.
  • worden maximaal 4 personen aangeduid met ‘Genoemd’ als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'Genoemd' en krijgen een bronkoppeling.
  • worden maximaal 9 personen aangeduid met ‘Zitplaatsregister geregistreerde’ of ‘Memorieregister geregistreerde’ als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'geregistreerde' en krijgen een bronkoppeling.
  • worden maximaal 10 personen aangeduid met ‘Lidmaat’ als losstaande persoon aangemaakt met als rol 'Lidmaat' en krijgen een bronkoppeling.
 • Bij akten van het Bevolkingsregister
  • worden de personen aangeduid als ‘Relatie’ als losstaande personen aangemaakt en krijgen een bronkoppeling. Je dient zelf deze personen aan de juiste persoon te koppelen door raadplegen van de originele akte.
  • worden de personen aangeduid als ‘Vermeld’ als losstaande personen aangemaakt en krijgen een bronkoppeling. Je dient zelf deze personen aan de juiste persoon te koppelen door raadplegen van de originele akte.
  • worden de personen aangeduid als ‘Partner’ als losstaande personen aangemaakt en krijgen een bronkoppeling. Je dient zelf deze personen aan de juiste persoon te koppelen door raadplegen van de originele akte
  • worden maximaal 30 personen aangeduid met ‘Geregistreerde’, ‘Bevolkingsregister geregistreerde’, ‘Persoon’ of ‘Persoon in bevolkingsregister’ als losstaande persoon aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
  • wordt de informatie bij 'Burgerlijke staat' alleen in de bronopmerking tussen [[  ]] vermeld
  • wordt de informatie bij 'Overlijden' alleen in de bronopmerking tussen [[  ]] vermeld.
  • wordt de informatie bij 'Diversen' alleen in de bronopmerking tussen [[  ]] vermeld.
  • wordt de gebeurtenis 'Bevolkingsregister (aankomst)' en 'Bevolkingsregister (vertrek)' samen met de bijbehorende plaats ingelezen en alleen in de bronopmerking tussen [[  ]]  geplaatst
 • Bij Slavenregister en manumissie
  • worden 30 personen aangeduid met ‘Vrijverklaarde slaaf’, ‘Geregistreerde’ of ‘Voormalige eigenaar’ als losstaande persoon aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
  • wordt de vermeldde slavennaam ingelezen en in de bronopmerking tussen [[ ]] geplaatst.
 • Bij Memories van Successie
  • worden maximaal vijftien personen aangeduid met ‘Relatie’ als losstaande persoon aangemaakt  en krijgen een bronkoppeling. Je kunt zelf, door raadplegen van de originele akte, de juiste rol van deze personen bepalen.
  • worden maximaal zes personen aangeduid als ‘Erfgenaam’ als losstaande persoon aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
  • worden maximaal vier personen aangeduid als ‘Aangever’ als losstaande persoon aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
  • worden maximaal drie personen aangeduid als ‘Legataris’ als losstaande persoon aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
  • wordt de informatie bij 'OnroerendGoed' alleen in de bronopmerking tussen [[ ]] geplaatst.
  • wordt de informatie bij 'Nummer op microfilm' alleen in de bronopmerking tussen [[ ]] geplaatst.
 • Bij Militieregisters
  • worden maximaal 10 personen aangeduid met 'Militieregister geregistreerde' als losstaande personen ingelezen en krijgen een bronkoppeling
  • worden maximaal 10 personen aangeduid met 'Vermeld' als losstaande persoon aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
  • worden maximaal twee personen aangeduid met 'Plaatsvervanger' als losstaande persoon aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
 • Bij Notariële archieven
  • kunnen tot maximaal 31 personen aangeduid met 'Geregistreerde’, 'Notarieel geregistreerde' en 'Persoon in notariële akte' als losstaande personen worden aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
  • kunnen tot maximaal 21 personen aangeduid met Verkoper ' en ‘Koper’ als losstaande persoon worden aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
  • kunnen tot maximaal 20 personen aangeduid met ' Huurder' als losstaande persoon worden aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
  • kunnen tot maximaal 16 personen aangeduid met ' Comparant ', ' Vermelding' , ' Schuldenaar',  ' Schuldeiser',  ' Belanghebbende' als losstaande persoon aangemaakt worden en krijgen een bronkoppeling.
  • kunnen tot maximaal 11 personen aangeduid met 'Voormalige eigenaar' als losstaande persoon worden aangemaakt en krijgen een bronkoppeling
  • kunnen tot maximaal 6 personen aangeduid met ' Verhuurder' als losstaande persoon worden aangemaakt en krijgen een bronkoppeling.
  • kunnen tot maximaal 5 personen aangeduid met ' Vermeld ' als losstaande persoon worden aangemaakt en krijgen een bronkoppeling..

WieWasWie pagina's hebben nog wel eens archief-specifieke gegevens waardoor GensDataPro die niet helemaal volledig kan overnemen. Controleer de aktes die zijn geplakt ook nauwgezet en laat ons vooral weten wanneer gegevens uit een akte niet naar je wens worden overgenomen. Dit is een levend systeem dat we graag blijven vervolmaken. Overigens gaan we er natuurlijk vanuit dat indien WieWasWie een scan bij de akte aanbiedt, je dan die scans ook grondig naloopt. Soms staan daar heel interessante kanttekeningen in, maar ook is niet altijd alles juist overgetypt in WieWasWie. Een goede controle van de echte akte en geconstateerde fouten aanmelden bij WieWasWie, vermindert de kans dat die fouten in genealogische publicaties blijven voortwoekeren

Alle informatie over het inlezen van aktegegevens van bronnen zoals weergegeven bij de documentgegevens van de website van WieWasWie vindt je in GensDataPro in menu-item 'Help' bij de optie 'Help bij inlezen WieWasWie bronnen'.

Het direct laten aanvullen of ontdubbelen van gegevens van personen en relaties bij het inlezen van aktegegevens van WieWasWie is bewust achterwege gelaten omdat hierbij altijd het risico aanwezig is gegevens bij een verkeerde persoon of relatie wordt geplaatst of dat verkeerde personen of relaties worden ontdubbeld. Dit was ook het geval bij het inlezen van aktegegevens van GenLias.

Ontdubbelen van personen en relaties

Er is een eenvoudige methode om direct na het inlezen van aktegegevens personen en relaties te ontdubbelen.
Zie hiervoor het artikel 'Ontdubbelen personen in GensDataPro, maar dan anders' bij Artikelen over GensDataPro

Het ontdubbelen gaat als volgt:
Als voorbeeld het ontdubbelen van de ouders na het inlezen van geboorteakten van meerdere kinderen.

 • na inlezen van het eerste kind ziet u het geneagram (blokjesfiguur) van de ouders met het kind
 • u klikt dan op de knop 'Pak' naast de WieWaswie-knop
 • na het inlezen van het tweede kind ziet u het nieuwe geneagram
 • nu kiest u voor de knop 'Plak' naast de WieWasWie-knop
 • er staat nu een geneagram van beide kinderen met de (dubbele) ouders
 • u klikt met de linker muisknop op de linker vader en met de rechter muisknop op de rechter vader
 • de linker vader staat nu links en de andere rechts
 • nu kiest u voor 'combinatiehandelingen - voeg personen samen tot één'
 • u bevestigt dit en nu komen de beide moeders links en rechts te staan
 • u kiest weer voor 'combinatiehandelingen - voeg personen samen tot één'
 • u bevestigt dit weer en daarna bevestigt u het samenvoegen van de relatie van de ouders
 • als resultaat staan beide kinderen bij de ontdubbelde ouders

Als u nog meer kinderen inleest kiest u nu eerst voor 'Pak' en dan herhaalt u het bovenstaande.

Het lijkt ingewikkeld, maar als u het een keer gedaan heeft werkt deze methode prima en u ziet wat er gebeurt.

Als u al een persoon heeft waarvan uw gegevens wilt aanvullen gaat dit identiek:

 • u plaatst de betreffende persoon in het linker venster en u klikt op de knop 'Teken nabije familie'
 • u ziet het geneagram van de nabije familie van de betreffende persoon
 • bij 'Instellingen-Figuur' zet u een vinkje bij 'Nummer' en kiest u voor 'Fit tekst/lijnen'. Het persoonsnummer komt nu in het geneagram te staan.
 • u klikt dan op de knop 'Pak' naast de WieWasWie-knop
 • na het inlezen ziet u het nieuwe geneagram
 • nu kiest u voor de knop 'Plak'
 • er staan nu twee geneagrammen waarbij een of meerdere personen in beide geneagrammen aanwezig zijn
 • om het persoonsnummer van de reeds in uw bestand aanwezige persoon te behouden klikt u met de linker muisknop op de reeds aanwezige persoon en met de rechter muisknop op de dubbelganger
 • de reeds aanwezige persoon staat nu links en de dubbelganger rechts
 • nu kiest u voor 'combinatiehandelingen - voeg personen samen tot één'
 • u bevestigt dit en u gaat verder met de volgende dubbele persoon enz.
 • als resultaat zijn er geen dubbele personen meer en zijn de gegevens bij de al bestaande personen of relaties aangevuld