NGV GensDataPro

Invoeren gegevens

Wanneer je achternamen hebt met hoofdletter-tussenvoegsels (Van Den Berg), dan zet je de "automatische hoofdletters" (Instellingen - Bewerkopties - Layout) uit. En voeg je zelf in het voorvoegselscherm de bewuste tussenvoegsels (Den, Van etc...) met hoofdletter toe. Het voorvoegselscherm vind je bij "Instellingen - Afkortingen - Voorvoegsels".