NGV GensDataPro

Foto’s en dossiers

Foto’s toevoegen

Het is in GensDataPro vrij eenvoudig om foto’s toe te voegen aan personen en scans aan bronnen. Kies in verkenner een foto en kopieer deze foto met CTRL+C.
Ga dan naar GensDataPro, zet de betreffende persoon (of bron) in het scherm linksboven, en toets CTRL+V:
GensDataPro vraagt dan nog hoe je de foto wil gaan noemen (je kunt de naam dus wijzigen) en in welke sub-map je de foto wenst, waarna de foto is toegevoegd aan de persoon (of bron).

Foto’s en scans (en flinpjes etc) komen in GensDataPro altijd in de dossiermap van het bestand. Die dossiermap heeft altijd dezelfde naam als het bestand, met “dossier” erachter.
Bij het bestand “oranje.gd3” zit een map “oranjedossier”. De dossiermap moet in dezelfde map staan als het gd3 bestand.

De dossiermap wordt automatisch gemaakt zodra je de eerste foto toevoegt.


GD3 bestanden mogen staan waar je wilt op uw PC. Maar zet de zaak liever niet “te diep”. Dat wil zeggen, met een te lang pad. Dit geeft problemen met bestanden in de dossiermap die zelf ook al een lange naam hebben.
Dus kies het liefst een eenvoudige map zoals de datagd1 map in de gensdatapro map.
Je kunt het GD3 bestand samen met de dossiermap in een submap zetten: dat is wellicht overzichtelijker.
In het voorbeeld hierboven heb ik oranje.gd3 in een submap “oranje3” gezet.

Een bestand een andere naam geven

Wanneer je bestand “mijnstamboom.GD3” heet, en je wil het “hendrix.GD3” gaan noemen, dan open je het bestand in GDP, en bij “Bestand – Opslaan als…” geef je de nieuwe naam Hendrix.GD3 in.
(simpelweg hernoemen in Windows Verkenner kan ook)
Bij “Opslaan als…” wordt nu, indien er een dossier is, voorgesteld om ook de dossiermap te kopiëren met het nieuwe bestand mee. Je kunt er voor kiezen de dossiermap niet te kopiëren.
Je moet er dan zelf aan denken om in Windows Verkenner de dossiermap te hernoemen.
In dit voorbeeld zul je een map “mijnstamboomdossier” aantreffen. Die map hernoem je naar “hendrixdossier”.
Dit alles is overigens niet hoofdlettergevoelig.

NB: na het handmatig in Windows Verkenner hernoemen van de dossiermap bestaat het oorspronkelijke bestand ook nog: “mijnstamboom.GD3”. Na hernoemen van de dossiermap kun je “mijnstamboom” wel weer openen, maar dan zul jezien dat de foto’s niet meer verschijnen. Die zitten immers in de -nu hernoemde- map hendrixdossier..