NGV GensDataPro

Versie beheer

3.0.6.9:Deze versie heeft een aan paar aardige toevoegingen:
– Men kan aan personen nu vier nieuwe soorten activiteiten toevoegen: het geboorteadres, de doopkerk, het overlijdensadres en de begraafplaats. Deze gegevens zijn vaak voorhanden, uit aktes, de DTB of uit familieberichten in de krant. Bijvoorbeeld Wijk F nummer 5, of “Grote Kerk”. Zodoende kan men bijhouden wat er allemaal in de genoemde kerk gebeurde, en wie er allemaal precies in een huis geboren werden of overleden. Dit adres of deze kerknaam wordt in de uitvoer in de plaats gezet van de betreffende plaatsnaam. Er komt dan niet “geb. 3 april 1842 Ridderkerk” maar “geb. op 3 april 1842 Wijk F 3 Ridderkerk”. Of “begr. begraafplaats Groenendaal, ‘s-Hertogenbosch” ipv alleen ‘s-Hertogenbosch. Idem met de trouwkerk bij relaties. We verwachten niet dat veel mensen dit gaan doen, maar wie ergens heen wil met deze adressen heeft nu een mooie nieuwe mogelijkheid.
– Alle brontypes zijn nu voorzien van een “URL” veld, om een websiteadres te kunnen registreren. De meeste brontypes zoals WieWasWie hadden dit al, maar nu dus allemaal, omdat het nu eenmaal zo is dat alle soorten bronnen wel op het internet te vinden zijn. We dringen er nog wel even op aan om liefst ook aangetroffen scans down te loaden en aan de bron toe te voegen, en bij afwezigheid van zo’n scan dan toch graag een printscreen van de website met de gegevens erop. We maken veel mee dat zo’n perma-link helemaal niet perma is: websites verdwijnen allemaal een keer en dan is zo’n printscreen toch heel prettig om mee vast te leggen hoe u aan de gegevens kwam. Liefst zo’n printscreen toevoegen aan een aangemaakte bron, maar anders gewoon in de persoonsdossiers.
– Deze wijzigingen vereisten wel een DataBase update naar DBversie 3069. Bij openen wordt automatisch een backup van het oorspronkelijke bestand met de toevoeging “voorconversienaar_3069db” in de backups map van GensDataPro gemaakt.
– Voor de bloedverwantschap tussen twee personen kan nu ook ingesteld worden tot welke generatie terug mag worden gezocht naar gemeenschappelijke voorouders in ‘Instellingen – Rapportage – rapportsoort’ bij ‘Bloedverwantschap/stamlijn: Maximum aantal te beschouwen generaties’. Dit om een beperking te kunnen zetten op de grootte van de uitvoer.
– Bij de uitvoer van het bloedverwantschap tussen twee personen komt nu ook het verwantschapspercentage in het logscherm (broer-zus = 50%, neef-nicht=12,5%, etc). Het percentage wordt berekend volgens de beperkingen die zijn ingesteld voor de bloedverwantschap.
– Dit verwantschapspercentage is ook op te roepen zonder de bloedverwantschapsuitvoer via ‘Uitvoer – Bepaal verwantschapspercentage’. Het wordt dan berekend zonder de ingestelde beperkingen.
– Het maximum aantal relaties per persoon is verhoogd van 10 naar 30, en het maximum aantal kinderen per relatie is verhoogd van 30 naar 65. Er zijn mensen die hondenstambomen in GensDataPro bijhouden, tot aan 80 generaties terug. Voor hen zijn die grote aantallen noodzakelijk. En ook in het Middeleeuwse Vlechtwerk, waar een werkgroep van de NGV zich mee bezig houdt, heeft Karel de Grote meer dan 10 relaties.
– Zoeken in het zoekvenster of met CTRL-F op patroniem lukt nu automatisch ook met achternaam erbij. Dus zoekt u in het patroniem/achternaamveld op “dir*vrie” dan vindt u nu ook “Joop Dirkse de Vries”.
– Wanneer er huwelijksgegevens werden ingevoerd bij een relatie, ging standaard het “getrouwd” vinkje aan. Dit vinkje geeft echter in de gedcom uitvoer een burgerlijke stand-huwelijk (type civil), waar niet altijd sprake van was. Dat is nu in orde.
– In WieWasWie aktes staat heel af en toe de woonplaats van een persoon. Wanneer zo’n akte uit WieWasWie werd geplaatst, kregen de “woon” activiteiten geen werkwoord. Dat is nu in orde.
3.0.6.9.t: een snelle update: enkele zaken werden ons gemeld door gebruikers:
– De aangever op een overlijdensacte werd, ondanks dat “aangever” is aangevinkt, toch niet als aangever genoemd in de uitvoer. Dat is in orde gemaakt.
– Bij het bewerken van een activiteit sprong de biografische plek naar de standaardplek van het activiteitstype. Dat doet hij nu niet meer.
– Soms kan het zijn dat een oude GD2 bestandenset niet geopend kan worden. Dat is nu ook in orde.
– Een extra optie in “Instellingen – Web – Opstellen” is dat men nu een geneagram pagina kan maken waarbij de blokjes niet klikbaar zijn; “Geneagram pagina’s klikbaar“. Mensen met een website zonder persoonspagina’s maar met geneagram pagina’s zullen dit waarderen.
– Met aantal kinderen = -2 in het relatiebewerkscherm komt er “bekend” achter het aantal kinderen… “uit dit huwelijk 4 kinderen bekend:”
– Invoeren van een DNA analyse kon een foutmelding geven. Dat is nu in orde.
– Wie een groepsfoto wil uitvoeren met namen onder de foto kan nu in “Instellingen – Afkortingen – Naamweergave” kiezen hoe de namen onder de foto moeten worden neergezet: volledig of alleen roepnaam etc.
3.0.6.8:Deze update rekent af met enkele storende onvolkomenheden:
– De kwartierstaat-uitvoer had af en toe nog wel eens teksten ten overvloede dubbel in de uitvoer, omdat een persoon meerdere keren voorkomt in de uitvoer. Dit werd wel voorkomen: elke persoon wordt maar op één plaats in de uitvoer met al zijn gegevens en relaties uitgevoerd. Maar bij sommige ingewikkelde stambomen waarbij broers bijvoorbeeld ook tweede echtgenoten van kwartiernummerhouders zijn, kwam die broer tweemaal volledig naar voren. Heeft zo’n broer dan een grote tekst, dan is het storend wanneer die grote tekst tweemaal in de uitvoer komt. Dat is nu helemaal ondervangen.
– Wat ook even niet goed zat was de kwartierstaat van een echtpaar, dus van een relatie. Wanneer je een kwartierstaat maakt van een echtpaar begint de tekst direct met alle kinderen van dat echtpaar in plaats van alleen de gekozen proband. Deze uitvoer heeft in 3.0.6.7 even niet gewerkt, maar is nu weer in orde.
– Sterk verbeterd is de uitvoer “bloedverwantschap tussen twee personen“. Deze gaf wel meerdere stamlijnen naar de gemeenschappelijke voorouders, maar niet alle verschillende stamlijnen naar die gemeenschappelijke voorouders. Is zo’n gemeenschappelijke voorouder immers op meerdere manieren een voorouder (hij of zij heeft dan meerdere kwartiernummers) dan zijn er dus meerdere stamlijnen naar die persoon op te stellen. Nu komen al deze stamlijnen in de uitvoer.
– Omdat bovenstaande optie bij sterk verwante families (zoals in de middeleeuwse adel) enorm grote tekstuele uitvoer kan opleveren zijn er twee instellingen bij gekomen die voorkomen dat het geheugen van uw PC vol loopt: je kan nu een maximum aantal gemeenschappelijke voorouders instellen (standaard 5) en een maximum aantal stamlijnen per gemeenschappelijke voorouder (standaard 2). Zie “Instellingen – Rapportage – Rapportsoort” onder ‘Bloedverwantschap/stamlijn’.
– Er is verbetering geboekt met het voorkomen van kruisende relatielijnen. Helemaal te voorkomen is dit uiteraard nooit, maar het is een stuk verbeterd.
– Bij het importeren van persoonslijsten (onder “Bestand – Bijzondere handelingen”) is nu mogelijk gemaakt dat de in te lezen tabel een kolom persoons-ID mag bevatten. Tevens kunnen er kolommen met “Vader-ID”, “moeder-ID” en “relatie-ID” bestaan. GensDataPro weet dan deze informatie te combineren tot complete stambomen. Deze optie is toegevoegd om “.PED” bestanden te kunnen importeren: dit zijn bestanden waar ziekenhuizen gebruik van maken bij onderzoek naar erfelijke ziektes. Deze .PED bestanden bevatten slechts één tabel met per regel één persoon, en koppelingen tussen personen worden gelegd met deze ID’s. Elk PED bestand heeft andere kolommen, dus men moet voor een PED bestand nog het “importeer persoonstabel” scherm configureren.
– Een storend probleem was dat heel af en toe schermen buiten beeld verschenen. De oorzaak is vaak dat een tweede monitor eerst wel, maar later niet meer aan staat. Het programma lijkt dan bevroren, maar staat gewoon onzichtbaar te wachten op een klik op “Ok” of “Annuleren”. Een probleem overigens waar meer programma’s last van hebben: Windows geeft dan niet goed door hoe het zit met de monitors. De F12 toets biedt dan uitkomst, maar het blijft natuurlijk vervelend. In deze versie is een aanpassing aangebracht die het probleem grotendeels wegneemt.
– Wie vanuit het dossieroverzicht van een persoon een MSWord document of pdf opende, zag nog wel eens onterecht het “opslaan-knopje” rechtsboven zwart worden, terwijl er geen wijziging is aangebracht. Dat was een storend foutje dat nu is opgelost: men moet een document kunnen bekijken zonder daarna het bestand te hoeven opslaan.
– Wie bezig is met een mooi geneagram opstellen, en her en der blokjes uitklapt met het plusje, en weer blokjes verwijdert met de DEL toets, die kan nu CTRL+Z toetsen, om de vorige situatie terug te krijgen. Handig in geval er teveel blokjes zijn uitgeklapt of verwijderd. (voor de goede orde, met de DEL toets verwijdert u nooit personen, alleen maar blokjes in het geneagram).
3.0.6.8.b en 3.0.6.8.c:
Een snelle correctie op 3.0.6.8: de parenteelcirkel deed het bij sommige mensen niet goed, en anderen konden niet scrollen door de tabel. Iemand kon geen standaardland selecteren. Alles is nu in orde. De c versie bevat nog een kleine verbetering ten behoeve van het scrollen in de tabel.
3.0.6.8.d:
Met een bepaalde combinatie van sommige uitvoer-instellingen bleek dat in de uitvoer van de persoonskaart en het gezinsblad soms de partners van kinderen ontbreken. Dat is nu in orde.
Ook is in het parenteel-cirkel scherm iets gewijzigd: de onderkant viel buiten het scherm bij sommige monitorinstellingen. daar is e.e.a. voor aangepast.
Een kleine ommissie bij het maken van een selectie van publiceerbaren is nu ook opgelost. Veel mensen maken deze selectie alvorens een gedcom te maken voor bijvoorbeeld Genealogie Online.
3.0.6.7:Een nieuwe uitvoer, de parenteelcirkel is ingebouwd.
– Deze parenteelcirkel heeft een stamvader in het midden, en daaromheen in ringen steeds de nakomelingen. Een uitgebreide nieuwsbrief hierover kunt u hier lezen.
U vindt de optie in het menu “Rapportage” onder de kwartiercirkel.

(Voorbeeld van een parenteelcirkel in waaieruitvoer)
– Het menu cirkeldiagram heet niet meer “Cirkeldiagram” maar “Kwartiercirkel”.
– Het is nu mogelijk in te stellen welke maximale leeftijd moet worden gebruikt voor “jongoverledenen” (Bij “Instellingen – Aannames”). Deze jongoverledenen kunt u uit getekende geneagrammen en de parenteelcirkel weglaten.
– Bij de uitvoer van grote rapporten komt voortaan een scherm in beeld met een tekst die duidelijk maakt dat GensDataPro nog bezig is. (Met name bij uitvoeren van 2000 pagina’s in MSWord kan het opstellen erg lang duren).
– Bij de uitvoer van een kwartierstaat kwam ook het woord “relatie” mee bij éénoudergezinnen. Dat is nu opgelost.
– Er is een nieuwe opte onder “Bestand – Bijzondere handelingen”: ‘Vereenvoudig WieWasWie urls in bronnen‘. Oudere WieWasWie bronnen hebben nog wel eens een lange URL, terwijl er een korte notatie voor bestaat. Met deze optie zet u de oude notatie om in de nieuwe. Het resultaat wordt getoond, en wanneer het niet bevalt dan kunt u er voor kiezen om niet op te slaan en het bestand te heropenen.
NB: Het is ons bij het testen opgevallen dat toch heel wat aktes uit WieWasWie zijn verdwenen of misschien verplaatst. Wellicht om privacy-redenen. We raden sterk aan om altijd de scan -indien aanwezig- ook te downloaden en aan de WieWasWie bron toe te voegen, en bij ontbreken van een scan dan maar een printscreen van het WieWasWie scherm toe te voegen aan de bron. Ditzelfde advies geldt overigens voor alle bronnen van internet: permalinks zijn nooit zo perma als we zouden willen en er is niets zo onveranderlijk als een printscreen van een website. U gaat hier blij mee zijn wanneer u een keer tegenstrijdige gegevens aantreft!
– Bij de uitvoer “Teken genealogie patrilineair” en “Teken genealogie matrilineair” komt de vraag om de vrouwen / mannen en jongoverledenen te verwijderen. Deze vraag is gewijzigd en geeft nu de mogelijkheid om één van de twee in plaats van allebei te verbergen.
-In de iconenbalk staat nu een rechtstreekse link naar deze GensDataPro website (gensdatapro.nl). Hier vindt u informatie en vooral de veelgestelde vragen.
– Het onderste opmerkingsveld in het persoonsbewerkvenster, bij beroep, bleef uitgeklapt altijd storend klein. Dat is aangepast.
– Bij ‘Instellingen – Rapportage – Uitvoervorm’ onder ‘Los van Website’ de optie ‘Zonder index en bovenstuk’ toegevoegd. Dit komt van pas wanneer u een HTML-uitvoer wil maken die uit slechts één bestand bestaat, zonder frames eromheen. Handig om naar iemand te kunnen e-mailen of -indien u handig bent met HTML- zelf dit rapport in uw bestaande website op te nemen. De CSS stijlen zitten hierbij ook in het bestand ingebakken. Wanneer er bronnen en/of objecten zijn worden dat ook losse HTML bestanden.
– Bij de kwartiercirkel en parenteelcirkel kan bij ‘Koptekst’ de variabele $rapportsoort$ worden gebruikt worden; ‘$rapportsoort$ van *’. GensDataPro vult daar dan Kwartiercirkel of Parenteelcirkel voor in.
– Wanneer een beroep meertalig is ingevoerd, zoals boer [[eng:farmer]] [[deu:Bauer]] [[fra:fermier]] dan kwam die volledige tekst in zijn geheel in het cirkeldiagram en in het geneagram, in plaats van alleen het van toepassing zijnde woord volgens de ingestelde uitvoertaal. Dat is nu in orde.
– Bij maken van een heel grote parenteel of genealogie werd de parenteel-subletter z overgeslagen… dus IVyy werd opgevolgd door IVaaa. Dit trad natuurlijk alleen op bij parentelen met meer dan 25 x 25 = 625 personen in één generatie.
– De datums in de tabel onderaan worden nu weergegeven zoals u hebt ingesteld in “Instellingen – Rapportage – Data.
– Deze nieuwe versie gaat weer gepaard met een volledig bijgewerkt helpbestand.
3.0.6.6:Een heel snelle update:
In deze versie kun je in “Instellingen – Rapportage – Kleur en index” ervoor kiezen om in de uitvoer de achternamen in hoofdletters (behalve de voorvoegsels) uit te voeren.
Verder hebben we ingebouwd dat de we gebruikers ook nog eens een ander berichtje kunnen sturen dan dat er een update is. Dit kan van pas komen wanneer we willen aankondigen dat we op een aankomende beurs staan, of wanneer er ergens een lezing over GensDataPro wordt gegeven. Deze berichten kunnen nu ook voorzien zijn van een klikbare URL zodat je direct naar de bewuste website kunt springen. Wanneer je de boodschap aanmerkt als “niet meer tonen” komt hij niet meer terug. Zet hiertoe wel ook het vinkje aan in “Instellingen – Bewerkopties – Bij opstarten controleren of er een nieuwe versie is”.
Tenslotte zijn er enkele onvolkomenheden opgelost: de kantlijn van kinderen in de HTML uitvoer, en een komma teveel bij uitvoer van activiteiten die doorkoppelen naar een object (adres of begraafplaats of dergelijke). Het helpbestand is weer bijgewerkt en het inlezen van Aldfaer gedcombestanden is nog iets verbeterd.
3.0.6.5: Het cirkeldiagram is uitgebreid:
In deze versie zijn de mogelijkheden voor het cirkeldiagram (ook wel kwartierwaaier) uitgebreid. Een uitgebreide nieuwsbrief hierover kunt u hier lezen.
Deze versie gaat gepaard met een nieuw help-bestand waarin alle nieuwe mogelijkheden worden uitgelegd. Nieuwe mogelijkheden met het cirkeldiagram zijn:
– Het instellen van de pdf-schaal is niet meer nodig. GensDataPro detecteert nu zelf de schaal,
– Plaatsnamen en beroepen zijn nu mogelijk in het diagram. Ook de relatieplaats. Met plaatsnamen worden de datums ook gelijk voluit uitgevoerd in plaats van alleen de jaartallen.
– Lijnen om de vakken aan of uit,
– Lijnen en teksten kunnen in een andere kleur dan zwart worden uitgevoerd,
– Een afbeelding uitkiezen om op de achtergrond uit te voeren,
– Het diagram kan worden verschoven om beter te passen in de gekozen achtergrondafbeelding,
– Kop en voetteksten kunnen worden ingegeven. Daartoe kan een boven- en ondermarge worden ingesteld,
– Op relatief eenvoudige wijze kan men specifieke vakken een andere kleur geven,
Zodoende kunnen mensen met een bepaald beroep of geboorteplaats een opvallende kleur krijgen
– Hele kleurschema’s zijn op te stellen, met een legenda voor wat elke kleur vertegenwoordigt,
– Met een “geavanceerd” menu kan men de hele verdeling van vakken en teksten aanpassen.
Deze laatste optie is niet heel gebruikersvriendelijk: we zijn geen Adobe. Maar daarom heet het ook “geavanceerd”.
– Enkele bestanden worden meegeleverd en komen in de DATA map van GensDataPro. Deze bestanden dienen als voorbeeld van wat u er zelf van kunt maken:
* boom1.jpg en boom2.jpg: achtergrondafbeeldingen van een boom
* boom2.gdw: Een waaier instellingenbestand met een boom met groene vakken

* mucha1.gdw en mucha1.jpg: een achtergrond a la Mucha met bijbehorend waaierinstellingenbestand
* muchaw1.gdw en muchaw1.jpg: idem
* muchaw2.gdw en muchaw2.jpg: idem
* regenboog.gdk: een kleurschakeringsbestand met kleuren van de regenboog
* roodgradient.gdk: een kleurschakeringsbestand met een van binnen naar buiten steeds lichtere rode kleur
* blauwgroenroodgeel.gdk: Kleurschakering in vier kleuren

* beroepen.gdk: kleurschakeringen die enkele beroepen een kleur geeft. Dit bestand geeft slechts enkele beroepen en dient u zelf aan te passen aan de meestvoorkomende beroepen die u in uw bestand heeft.
Verder is aangepast:
Beroepen die men invoert in het persoonsbewerkscherm (het algemene beroep van een persoon) worden in de uitvoer weggelaten wanneer er tussen de activiteiten een exact gelijk beroep is ingevoerd. Dit algemene beroep komt tot uiting in het geneagram en het cirkeldiagram, en dient eigenlijk een korte algemene indruk te geven van iemands professionele leven. De activiteit-beroepen geven meer details, zoals de periode en de plaats waar men een beroep uitoefende. Maar het is niet mooi in de uitvoer wanneer er in de tekst eerst staat dat iemand burgemeester was, en daarna dat hij burgemeester in Ridderkerk was van 1910 tot 1930. Daarom vervalt in de uitvoer het algemene beroep (overigens mag er dan ook geen opmerking bij het algemene beroep staan).
Dringende oproep aan gebruikers is dus: hou het algemene beroep kort, dan kan dit goed mee uitgevoerd worden in het cirkeldiagram en het geneagram.
Wie berekende leeftijden in de uitvoer wenst, zag voordien dat mensen met een doopdatum in plaats van een geboortedatum geen berekende leeftijd kregen. Nu komen de berekende leeftijden in dergelijke gevallen wel inde uitvoer met de tekst “54 jaar oud uitgaande van de doop”. Dit ziet u ook op het scherm. Mocht u die toevoeging niet op prijs stellen, dan kunt u in de uitvoertaal deze tekst leeg maken.
Een handige nieuwe optie voor WieWasWie bronnen is toegevoegd: [bewerkopties]-[opties]-“Bij WieWasWie knop direct huidige figuur ernaast plaatsen”. Wie veel WieWasWie bronnen importeert zal dit op prijs stellen: zet eerst de betreffende persoon in beeld met een geneagram en plaats dan de WieWasWie bron; de bestaande figuur wordt direct rechts van de nieuw toegevoegde personen getoond zodat u direct kunt samenvoegen.
Religies in WieWasWie bronnen worden niet altijd goed herkend. Dit omdat ieder archief die religies op zijn eigen manier spelt. Het herkennen van de religie is iets verbeterd. Mocht het nog fout gaan: email de betreffende WieWasWie URL naar de helpdesk aub.
De plaatsnaam wordt nu uitgevoerd met voorvoegsels zoals u in de lijst voorvoegsels specificeert. Stoort het u dat Krimpen A.d. Lek met hoofdletter A wordt uitgevoerd, voeg dan “a.d.” toe aan de lijst voorvoegsels.
In de persoonskaart uitvoer kwam nog wel eens een onterechte spatie voor de naam van de partner. Dat is opgelost.
In het “gezinsblad van selectie” kwamen de partners in de uitvoer als “onbekend[0]”. Dat is in nu orde.
De achternamen worden in de gedcom gecorrigeerd uitgevoerd. (niet “Laar, van de” maar “van de Laar”). Dit gebeurde niet bij de bronkoppeling-achternamen. Dat is nu gelijkgetrokken.
De bronscans kwamen vroeger alleen in de uitvoer wanneer ook “opmerkingfoto’s in uitvoer” was aangevinkt. Dat is nu niet meer nodig.
Titel-activiteiten (graaf van Nassau, koning van Frankrijk van 1268 tot 1314) kwamen voorheen na de vermelding van de ouders: die komen nu vóór de vermelding van de ouders. Dit geldt voor activiteiten waarvan u heeft aangegeven dat ze tussen de naam en de geboortegegevens komen.
We hebben een wijziging in het geheugenbeheer aangebracht waarmee enorm grote uitvoer minder snel een geheugenprobleem geeft.
Soms kwam je bij het klikken in het scherm op een bron niet bij de juiste bron terecht, vooral bij personen met een lange lijst bronnen. Dat is nu rechtgetrokken.
3.0.6.4:Een kleine update, met de volgende correcties:
– Sommige gebruikers kregen af en toe een foutmelding wanneer ze een kleurschema selecteerden. Dat is opgelost.
– Zeer uitzonderlijke WieWasWie bronnen werden niet correct herkend wanneer de gebeurtenis “ondertrouw” wordt genoemd en beide echtelieden een naam hadden die niet correct als mannelijk of vrouwelijk werd herkend.
– Soms werd het voorzetsel “met” toch gebruikt in een relatiebeschrijving, ondanks dat dit niet was aangevinkt in [Instellingen]-[Rapportage]-[Verwijzingen].
– Wanneer een persoon ovlstatussen kreeg (zoals ‘kinderloos, ongetrouwd’) bleek in de uitvoer de overlijdenswijze altijd “ovl”, ook al was er een andere overlijdenswijze geselecteerd (zoals gesneuveld of vermist).
– Bij datumcorrecties “tussen..en..” en “van..tot..”, waarbij geen of een onduidelijke tweede datum was ingevoerd kwam de tekst “d2:0”. Dat is nu verduidelijkt tot “tweede datum onduidelijk”.
– Headers van de bron en objectbewerkschermen zijn aangepast: geven beter weer wat wordt bewerkt.
– Bij samenvoegen van twee personen waarbij de rechter persoon ouders heeft en de linker niet, werd de figuur (het geneagram) soms niet correct meeveranderd. Dat is nu in orde.
– Er is een nieuwe activiteit bijgekomen (“ALIAS”) waarmee men kan aangeven dat twee personen wellicht dezelfde persoon zijn. Er zit geen verdere functionaliteit achter: het blijven twee verschillende personen. Maar ze zullen beiden een melding in de uitvoer hebben dat ze misschien dezelfde persoon zijn. In de Gedcom uitvoer krijgen dit de tag ALIA.
Deze nieuwe activiteit vereist ook dat de database versie wordt verhoogd, wat resulteert in een automatische backup van het oorspronkelijke bestand met de toevoeging “voorconversienaar_3064db” in de backups map van GensDataPro.
– Wie bij [Rapportage]-[Data] “Alternatieve namen” had uitgevinkt en bij [Rapportage]-[Verwijzingen] wel bij Bronnen “Bij naamvarianten” had aangevinkt, zag soms niet alle bronnen meer in de uitvoer (eigenlijk logisch). Dit is nu ondervangen: wie bij Bronnen aanvinkt “Bij naamvarianten” zal automatisch zien dat de alternatieve namen ook in de uitvoer komen. Naamvarianten en alternatieve namen beduiden hier hetzelfde.
3.0.6.3:Deze update doet een database update, daardoor kan het openen van grote bestanden eenmalig even tijd kosten!
Alvorens een bestand wordt aangepast wordt er een automatische backup van het oorspronkelijke bestand in de backups map geplaatst (zonder dossier, want het dossier wordt niet aangepast). De backup krijgt een toevoeging “voorconversienaar_3063db” in de bestandsnaam.
De database aanpassingen zijn nodig om het volgende mogelijk te maken:
– Voorheen was er een opgelegd technisch maximum van 1.000.000 records (personen, relaties, bronnen) aan alle tabellen in GDP. Dus ook bronkoppelingen. Die bronkoppelingen zouden daar nog wel eens net over heen kunnen gaan, dus is het nieuwe maximum 100.000.000. Dergelijke aantallen zullen om andere reden zoals systeemeisen absoluut niet kunnen, maar de database is er op voorbereid.
– We hebben het mogelijk gemaakt dat men van activiteiten kan aangeven op welke biografische plek in de uitvoer de activiteit moet komen. Standaard komen activiteiten (zoals beroepen) in de uitvoer tussen het “vaste” beroep en de overlijdensgegevens. Adellijke (en koninklijke) titels kunnen vanaf deze versie ook met jaartallen worden ingevoerd met het nieuwe activiteitstype “titel“. Deze titels moeten echter eigenlijk voor de geboortedatum gemeld worden: het zijn immers geen beroepen die men uitoefent. Daarom was het noodzakelijk om in te kunnen vullen op welke biografische plek in de uitvoer een activiteit komt.
Het is hiermee ook mogelijk om van een persoon die begraven wordt te kunnen toevoegen dat hij later (dus na de begrafenis) ergens is bijgezet. In dit geval is het mogelijk aan te geven dat deze activiteit in de uitvoer na de begrafenisgegevens wordt uitgevoerd.
De verwachting is niet dat men dit veel nodig gaat hebben, maar het kan af en toe uitkomst bieden.
– Er zijn drie nieuwe objecttypes beschikbaar gemaakt: het ziekenhuis, de kerk en de begraafplaats. Het is hiermee mogelijk om aan te geven via een activiteit dat de persoon is begraven op een specifieke begraafplaats, waarbij die begraafplaats een object is. Zodoende kan men in één keer zien wie er allemaal op die specifieke begraafplaats zijn begraven. Idem met geboren in een ziekenhuis, en getrouwd in een kerk. Wel veel werk om het zo precies bij te houden. Het is voor de detail-genealoog wellicht een mooie aanvulling.
In de website uitvoer komen zodoende de kerken en begraafplaatsen mooi op type bij elkaar te staan op het objectenoverzicht, elk met een lijst personen die er trouwden of begraven zijn.
– Er zijn ook twee nieuwe brontypes toegevoegd: de bidprent en het graf. Doorgewinterde gebruikers hebben zo’n brontype zelf al aangemaakt: voor overigen is het wellicht een mooie toevoeging.
– Er zijn zeven nieuwe activiteitstypen toegevoegd:
– De Bar Mitswa en de Bat Mitswa: Dit zijn respectievelijk mannelijke en vrouwelijke joodse gebeurtenissen.
Begraven: hiermee kunt u -indien u veel mensen op dezelfde begraafplaats weet te liggen- aangeven dat een persoon op die begraafplaats is begraven. U koppelt de activiteit dan door naar een object van het type “begraafplaats”. Zodoende krijgt u op een rij wie er allemaal in welke begraafplaats begraven ligt.
Trouwen: het komt voor dat mensen een tweede keer kerkelijk trouwen (zonder te zijn gescheiden). Dat kunt u nu met deze activiteit aangeven. Ook kunt u deze activiteit doorkoppelen naar een object van het type Kerk. Zodoende krijgt u van een bepaalde kerk op een rij wie er allemaal in die kerk getrouwd zijn.
Hertrouwen: deze activiteit gebruikt u indien een stel na de scheiding weer trouwt. Dat geeft géén twee relatielijntjes! in het geneagram. Het trouwen, scheiden en hertrouwen valt allemaal onder die ene relatie. Het zijn gebeurtenissen van die relatie.
Bijgezet: Soms worden mensen na de begrafenis in een ander familiegraf bijgezet. U kunt dan de “lijkbezorgingswijze” op “bijgezet” zetten, maar dan kunt u de begrafenis niet kwijt. Gebruik dan deze activiteit voor het bijzetten. De activiteit komt in de uitvoer ook na de begrafenis.
– De Titel, zoals hierboven al besproken.
– Het is ook mogelijk gemaakt dat van activiteitstypen (zoals beroep, emigreren, hertrouwen, Bar/Bat Mitswa) aan te geven of dit activiteitstype gekozen kan worden bij mannen, vrouwen, personen, relaties en/of objecten. Wilt u een activiteit toevoegen aan een relatie, dan komt daar niet meer de keuze voor een beroep. Dit is geen keiharde regel: u kunt het aanpassen en ook omzeilen. Maar het maakt de keuzelijst een stuk minder lang en dus overzichtelijk. Overigens blijft het laatste activiteitstype altijd de eerste keuze bij een nieuwe activiteit dus er kan een keer een “ongepaste” keuze in de lijst staan omdat de laatst gekozene was. De voordelen wegen hier op tegen de nadelen vonden we.
We zijn benieuwd of deze kortere keuzelijsten als prettig wordt ervaren door de gebruiker.
– Het is ook mogelijk om van een activiteitstype aan te geven dat deze nooit in de keuzelijst komt. Zo kunt u de keuzelijst voor uzelf zo kort maken als u wil.
– U kunt van activiteitstypes die zowel voor personen als relaties toepasbaar zijn, ook de relatievorm invoeren: bij activiteitstype “koopt” kunt u dus toevoegen “kopen”, wanneer u van een stel weet dat ze samen een huis kopen. Dit is bij de gangbare activiteitstypen al gebeurd maar u kunt het nu naar uw eigen wensen aanpassen.
– Eigenlijk vooral omdat het een eigen GEDCOM code heeft (CAUS) kunt u al sinds een paar versies een overlijdensoorzaak (zoals een ziekte of ouderdom) invoeren bij een persoon. Daar is nu een aparte menuoptie onder bewerkhandelingen. Verwar het niet met de overlijdenswijze. De overlijdenswijze vervangt de aanhef van het overlijden: deze overlijdensoorzaak komt achter het overlijden te staan.
Let op: Deze aanpassingen aan de -reeds aanwezige- activiteitstypen treden pas in werking nadat u eenmaal kiest voor Bestand-Bijzondere handelingen-Update actie- object- en brontypes. Zolang u dit niet doet zijn alle activiteiten gewoon zoals vroeger allemaal in de keuzelijst opgenomen.
– Van activiteiten die doorkoppelen naar personen, relaties of objecten is het mogelijk om een “lijdende vorm” in te voeren. Is iemand de buurman van een mevrouw (activiteit is dan “buurman van”) dan kan daar in de lijdende vorm worden ingevoerd “buurvrouw van”. Zodoende komt er bij de vrouw ook een correcte tekst te staan. Is er echter geen lijdende vorm ingevoerd, en eindigt de activiteit met “van”, dan neemt GensDatapro als lijdende vorm dezelfde tekst, maar zonder “van” en daarvoor in de plaats een dubbele punt. Dus is Ben den Geer “eigenaar van” -object Boerderij De Relkelaar, dan staat er bij boerderij De Relkelaar “Eigenaar: Ben den Geer”. (grammaticaal is dit natuurlijk niet de lijdende vorm maar de bedoeling lijkt ons wel duidelijk met die benaming).
– We hebben aan vrijwel alle brontypes een veld “URL” toegevoegd. Mocht u een bron hebben aangetroffen op een website, dan kunt u het webadres van die bron altijd kwijt in dit veld. Wel drukken we alle gebruikers op het hart dat alleen een URL als bron u gaat opbreken: websites komen en gaan.. OOK de zogenaamde “permalinks”. Maak dus altijd ook een printscreen van de website en voeg die toe aan de bron. Anders heeft u op een goed moment alleen maar ongeldige links naar websites die niet meer bestaan. (WieWasWie bronnen behoeven geen printscreen, maar indien er een scan aanwezig is in WieWasWie raden we wel sterk aan deze scan te downloaden en toe te voegen aan de bron. Veel werk, maar op die scan staan heel vaak interessante aanvullende gegevens) .
– Er zijn wat correcties in de vertalingen naar Duits aangebracht. Dit ziet u echter pas wanneer u in ‘Instellingen – Uitvoertaal de knop “standaardwaarden” klikt. Doe dit alleen wanneer u niet zelf actief aan de vertalingen sleutelt. Sla anders uw eigen vertalingen eerst even op onder een andere naam voor u “standaardwaarden” klikt.
– Bij het invoeren met behulp van het “spiekscherm” is het vanaf deze versie niet meer nodig de gehele datums te selecteren alvorens deze in een datumveld te klikken: het volstaat wanneer de cursor aan het begin van de datum staat. Doorgaans staat de cursor daar na het plaatsen van de plaatsnaam, dus een gebeurtenis is nu met twee klikken na elkaar geheel ingevoerd.
– De HTML uitvoer bevatte een klein foutje bij de uitvoer van pasfoto’s van kinderen op een persoonspagina: dat is nu in orde.
– Deze update gaat gepaard met een geheel bijgewerkte schermhelp bestand (die zit in bij de installatie van de update). Dit houdt in dat u van elk knopje of invoervak weer makkelijk kunt achterhalen wat de functie is met de knop of menuoptie help in het betreffende scherm. De schermhelp is ook bereikbaar via ‘Help – Help over het hoofdscherm’.
3.0.6.2: Een heel snelle update deze keer. Een nieuwe optie is namelijk de moeite waard:
– Het is nu mogelijk om aan te geven dat op het scherm de figuurtekst overal achter de namen van personen komen. Veel mensen gebruiken die figuurtekst voor allerlei doeleinden. De figuurtekst laat zich makkelijk wijzigen (in de knoppenbalk) omdat niet het persoonsbewerkscherm geopend hoeft te worden.
Zie hiervoor “Instellingen – Afkortingen-Naamweergave” en dan “Op het scherm:”.
– Het bleek ook dat het aanmaken van heel grote gedcombestanden naar UTF-8 een foutmelding kan geven. Dat is opgelost.
– Het herkennen van patroniemen in WieWasWie aktes is iets uitgebreid: men kan nu aangeven welke (al-dan-niet-) patroniemen uitzonderingen zijn op de algemene regels die GensDataPro hanteert bij het herkennen van patroniemen. Zie hiervoor “Instellingen – Afkortingen – Patroniemen”.
Patroniemen worden in GensDataPro erg serieus genomen: bij het zoeken naar dubbele personen worden personen met patroniem vergelijken met voornaam-achternaam en ook met voornaam-patroniem (waarbij patroniem als achternaam fungeert). Dit levert aanzienlijk meer resultaten op. Zo blijkt Wilhelma Josephs uit Boekel (die daar in 5 aktes zo heet) toch dezelfde persoon als Wilhelmina Josephus Nelissen (aldaar zo in twee andere aktes; alle aktes uit de BS van Uden, dus van na 1811).
– Wie nooit patroniemen apart heeft ingevoerd (of een gedcom bestand inleest waarin patroniemen aan de voornaam vast zitten) kan de nieuwe optie “Zoek patroniemen in voornamen” proberen: deze optie bekijkt alle voornamen en verplaatst eventueel aangetroffen patroniemen naar het patroniem veld. Het resultaat verschijnt in het log-veld. Er is een test optie, en wanneer het resultaat naar uw zin is kunt u de werkelijke mutatie optie uitvoeren. De optie(s) vindt u onder “Bestand – Importcorrecties”.
3.0.6.1:Deze update rekent af met wat dingen onder de motorkap van GensDataPro:
– De Altijd alles doorrekenen optie staat voortaan altijd aan (pc’s zijn tegenwoordig snel genoeg zodat het niet meer uitmaakt). De optie kan uitgezet worden, maar zal bij de volgende keer starten weer aanstaan.
– De HTML uitvoer is een beetje aangescherpt aan de HTML5 standaard. (hiervan merkt u niets). De bronverwijzingen in de HTML uitvoer bevatten nu in het gele popup-tekstje de rol van de persoon in de bewuste bron.
– Een nieuwe index-optie is toegevoegd: “als-is”, dat wil zeggen, de namen in de index zoals ze in de tabel staan: “Van Dale” bij de V en “Dale, van” bij de D. Met name voor gebruikers met veel Vlaamse familie kan dit interessant zijn.
– Een probleem dat Norton nog wel eens heeft met GDP hebben we kunnen ondervangen, al blijft het nodig voor Norton om de GensDataPro map (en de ingestelde tijdelijke map) uit te sluiten van real-time controle.
– Driedubbele puntjes in opmerkingen komen nu correct in de uitvoer. Voorheen werden deze verwijderd als zijnde foutjes in het genereren van de uitvoer.
– Wanneer er meerdere verborgen teksten (dus tussen [[ en ]]) in één opmerking stonden werd soms de tweede niet verwijderd in de uitvoer. Dat is nu in orde.
– Een klein foutje is eruit: personen met een roepnaam, die ook die roepnaam in een bronkoppeling hadden, kwamen soms met die roepnaam dubbel in de html-index van de website uitvoer. Dat is opgelost.
– Bij de websitepersoonspagina’s komen de superscript nummeringen nu weer goed overeen met de nummers van de bronnen in de bronnenlijst die onderaan een persoon staan. Dit ging soms fout.
– De website uitvoer gaf vroeger geen klikbare tekst bij naamloze kinderen, in de persoonspagina’s van hun ouders. Nu geeft GensDatapro hier klikbaar (-).
– Ook een bij een object ingevulde tekst in één van de velden die begint met http:// of https:// wordt nu in de website uitvoer een klikbare tekst.
– Bij openen van de RTF uitvoer komt een mededeling dat alleen nog maar CTRL-A en daarna F9 nodig is voor de index en dat de macro daarvoor niet meer nodig is.
– Bovenstaande mededeling kunt u aanvinken zodat hij niet meer komt. Dit soort hints en tips zullen vanaf nu meer verschijnen. In instellingen-bewerkhandelingen-hints en tips zult u de hints en tips kunnen bekijken en desgewenst weer aanzetten.
WieWasWie:
– Deze versie herkent de gezindten in een WieWasWie akte als de tekst hiervan precies overeenkomt met de betekenis (beschrijving) in de uitvoertaal-gezindten. GensDataPro vult hiervoor dan de afkorting voor in zoals deze in uw systeem staat. Overigens kunt u deze lijst zelf aanpassen en uitbreiden zoveel u wilt en u kunt afkortingen meerdere keren gebruiken met andere betekenissen (bijvoorbeeld “Ned. Herv.” en “Nederlands Hervormd”). In de uitvoer van GensDatapro zal steeds alleen de eerste betekenis komen te staan.
– Wiewaswie patroniemen worden nu herkend bij het plaatsen van een WieWasWie akte. Blijf op uw hoede hierbij: een 100% sluitend algoritme om een tweede voornaam als patroniem te herkennen is er natuurlijk niet.
– Bij inlezen van een WieWasWie akte worden nu ook de verwijderde bronkoppelingen hergebruikt.
3.0.6.0:Dit is een kleine update waarin we enkele kleine onvolkomenheden oplossen:
– Het bleek dat het maken van thumbnails van .PCX bestanden niet werkte. Dat is nu in orde.
Let op: PCX is een oud afbeeldings-type. In een HTML pagina worden PCX afbeeldingen niet getoond !
– Het kon voorkomen dat bij het maken van “dossierhandelingen-maak thumbnails-alleen ontbrekende” er ook thumbnails van thumbnails werden gemaakt. Dat is nu in orde.
(Thumbnails zijn verkleinde kopietjes van de echte foto’s. Ze dienen alleen om op het scherm snel foto’s te kunnen tonen, zoals in het geneagram. Ze worden in principe automatisch aangemaakt en in submappen “thumbnails” geplaatst)
– Een enkele gebruiker had problemen met de nieuwe spiekscherm voorzieningen. Dat is nu in orde.
– Het plaatsen van vertalingen bij beroepen, in opmerkingen en ook bij activiteiten middels [[deu:duitsberoep]], [[eng:engelsberoep]] en [[fra:fransberoep]] werkte even niet overal. Nu weer wel.
– Bij het vaststellen of een opmerking als klein of niet klein wordt beschouwd, wordt nu de lengte van verborgen opmerkingen niet meer meegeteld (Instellingen – rapportage – Overig en instellingen).
Nieuw in deze versie:
– In de kwartiercirkel (cirkeldiagram) worden van de eerste 7 generaties de volledige huwelijksdatum geplaatst ipv alleen het jaar.
3.0.5.9:
In deze versie is het inlezen van gedcom bestanden sterk verbeterd:
– Gedcombestanden uit MyHeritage, met online-afbeeldingen erin, kunnen nu direct worden ingelezen (mits er uiteraard een internetverbinding is). Voorheen moest dat nog via een Windows applicatie FTB.
– Kleine afwijkingen van de 5.5.1 standaard, en programma-specifieke dialecten in gedcom bestanden worden beter gecorrigeerd en als zodanig toch correct ingelezen. Met name geldt dit voor Aldfaer, PAF, HAZA en ATM. Sommige dingen kunnen niet goed in GedCom worden geplaatst, zoals getuigen van bijvoorbeeld een huwelijk. Programma’s maken hier dan zelf een code voor. Deze code’s worden steeds beter opgepakt. We horen het overigens nog steeds graag van gebruikers wanneer een gedcom niet goed wordt ingelezen. Neem vooral contact op met .
– Een grote verbetering is aangebracht ten aanzien van het spiekscherm. Dit scherm is nu vanuit het persoons-en relatiebewerkscherm op te roepen en de inhoud van het klembord is er nu ook vanuit die schermen in te plaatsen. Wie gegevens van andere websites invoert hoeft zodoende nooit meer zelf te typen maar kan in de bewerkschermen volstaan met steeds het gegeven selecteren en daarna alleen maar in het juiste invoerveld te klikken. Niet alleen werkt dit veel sneller, maar vooral maakt men zodoende geen typefouten meer.
– Bij een geïmporteerde WieWasWie scheidingsakte wordt nu ook echt de scheidings-rubriek (vinkje) in de bronkoppeling aangevinkt.
– Enkele waarschuwingen zijn toegevoegd voor gebruik van “ongewenst tekens” in bestandsnamen. Dit zijn accolades, apostrofen, apestaartjes, vierkantje haakjes, puntkomma’s en dubbele spaties. Deze ongewenste tekens zijn wel toegestaan maar kunnen problemen geven in de website uitvoer of MSWord uitvoer.
– Bij ‘Dossierhandelingen – Herstel dossiermap na inlezen gedcom’ wordt meteen de dossiertabel aangemaakt en worden de thumbnails ook direct op de achtergrond aangemaakt. Dit proces downloadt nu ook bestanden van internet indien deze op de juiste manier in het gedcom bestand wordt genoemd. (de gedcom export van MyHeritage bijvoorbeeld)
– De sneltoetsen van sommige menuopties zijn iets aangepast, met name ten faveure van de sorteeropties
– CTRL-K is sorteer kinderen (of relaties),
– CTRL-G is sorteer getuigen,
– CTRL-B is sorteer bronkoppelingen (was CTRL-K) en
– CTRL-N is sorteren activiteiten en naam-alternatieven.
De volgende sneltoetsen zijn aangepast:
– Log biografie is nu Ctrl+Alt+B
– Maak nieuwe tabel met gebeurtenissen is nu Ctrl+Alt+G
– Open tabel met gebeurtenissen is nu Ctrl+Alt+H
– De schuifjes aan de linker- en bovenkant van het dossieroverzichtvenster hebben een minimale waarde gekregen zodat altijd de aanwezige bestanden altijd zichtbaar blijven (het gebeurde dat er een schuifje op 0 stond en men geen thumbnails zag).
– Bij ‘Instellingen – Afkortingen – Plaatsen’ is toegevoegd het vinkje ‘Geen provincie en land indien plaatsnaam uniek en in standaardland’. Uniek geldt voor de aanwezigheid in het eigen plaatsbestand. Dit vinkje staat standaard uit.
– De zelf gedefinieerde vertaalde woorden voor de diverse soorten getuigen worden nu goed overgenomen op het scherm en in de uitvoer.
3.0.5.8: Een snelle nieuwe update:
– Er bleek een probleem met de pdf-uitvoer van het cirkeldiagram. Dat is nu opgelost.
Het kan voorkomen dat de cirkel niet op het blad past: daarvoor is nu een voorziening getroffen in de vorm van de instelling ‘pdf schaal’ in het cirkeldiagram venster. We verwachten niet dat het veel optreedt.
– Nieuw in deze update is dat men nu ervoor kan kiezen een tak, voortkomend uit een dochter mee uit te voeren met een genealogie. De genealogie bevat normaal gesproken alleen de nakomelingen van zoons. Maar wie een genealogie wil uitvoeren met de nakomelingen van een interessante oud-tante erbij heeft nu die mogelijkheid.
Men moet in ‘Instellingen – Rapportage – Rapportsoort’ aanvinken ‘Bij genealogieën dochters één stap meenemen’ en daarnaast de nieuwe optie ‘In genealogie strikt de man-vrouw van de relatietabel aanhouden’.
Dit betekent dat GensDataPro bij het opstellen van de genealogie steeds uitgaat van de eerstgenoemde persoon in de relatie. Dat kan een man of vrouw zijn, en zonder deze instelling corrigeert GensDataPro dit zodanig dat de man de eerstgenoemde is. Maar met deze nieuwe instelling vindt die correctie niet plaats en loopt de genealogie altijd verder met de eerstgenoemde persoon, of die nu man of vrouw is. Een vreemde instelling, maar interessant voor wie de nakomelingen van enkele (niet alle) vrouwelijke verwanten erbij wil.
Wie ALLE nakomelingen van de stamoudste erbij wil kiest uiteraard voor de parenteel. Die uitvoer bevat alle nakomelingen van zowel zonen als dochters.
Als de RTF en HTML uitvoer begint met een volledig afgeschermde persoon komt hier nu een melding van (3.0.5.8.c).
De leeftijd van de partners bij samenwonen en bij ontbinding van het huwelijk worden nu ook in de uitvoer vermeld met de optie ‘Leeftijden bij tr en ovl’ bij ‘Instellingen – Rapportage – Verwijzingen’ (3.0.5.8.c).
3.0.5.7:Enkele algemene verbeteringen zijn doorgevoerd:
WieWasWie heeft zaken aangepast in de layout van zijn bronpagina’s en gebruikt gedeeltelijk andere documenttypen. De nieuwe SC-bestandjes, versie 3.09, vangen deze wijzigingen weer op.
– Nieuw in WieWasWie is het documenttype ‘Tweede Wereldoorlog’ waarin nu de Rode Kruiskaarten zijn ondergebracht. Reeds ingelezen Rode Kruiskaarten blijven ongewijzigd. Friese onderduikregisters en Registers van paspoortaanvragen (’40-’45) en tewerkgestelden (’40-’45) van het Stadsarchief Amsterdam worden ook herkend in goed ingelezen.
– Nieuw in WieWasWie is het documenttype ‘DTB Overig’ waarin oude bronnen zijn opgenomen die niet vallen onder DTB Doop, DTB Trouwen en DTB Begraven. Van deze bronnen worden ingelezen Lidmatenregisters , Besnijdenisakten, Sterflijsten met doodsoorzaak, Inscripties en grafschriften en Inschrijvingen in kerkelijke zitplaatsenregisters.
– Bronnen van de Notariële archieven worden nu ook herkend en goed ingelezen.
– In deze update is ook een aangepast WieWasWie helpbestand opgenomen (Help – Help bij inlezen WieWaswie bronnen).
– Het tekstveld in bronnen en objecten schaalt nu mee wanneer het scherm groter of kleiner wordt getrokken.
– De HTML uitvoer is iets aangepast aan gewenste HTML5 specificaties. Ook zijn kleine onvolkomenheden opgelost. Zo zijn er problemen met bestandsnamen waarin een apostrof ( ‘ ) zit. Het moet wel kunnen, maar geeft toch soms in de uitvoer problemen. Advies blijft: gebruik geen apostrofs en liever ook zo min mogelijk punten, komma’s of spaties. Het is prima mogelijk bestandsnamen te wijzigen maar dit moet wel gebeuren in GensDataPro. Stel de dossiertabel op (onder dossierhandelingen). Daarna kunnen foto’s en andere dingen in het dossier van naam gewijzigd worden met de bewerk knop, indien zo’n foto links of rechtsboven in beeld is. Benader voor vragen hierover de helpdesk.
– Wijzigen van een dossierbestandsnaam is aangepast zodat geen ongewenste karakters meer kunnen worden gebruikt.
– Het scrollen met het muiswieltje in het linker en rechter gegevensscherm is nu mogelijk en ook meer en meer in tabellen.
– Als in de RTF-uitvoer gekozen wordt voor ‘Volledige dossiers’ bij ‘Opmerkingen en foto’s’ is er nu een sub-vinkje ‘Alleen afbeeldingen (.jpg, .bmp, .tif)’.
– Franse namen die beginnen met d’ of l’ zoals d’Ancona of l’Assure veranderen nu mee met de ‘van de Laar -> Laar, van de’ opties
– In de PHP uitvoer werkte het zoeken niet meer. Dat is nu in orde.
– In de uitvoer van de kwartierstaat werd een getuige als broer nog wel eens doorverwezen naar zijn plaats in de kwartierstaat, maar ook onterecht indien de uitvoer zonder broers was opgesteld. Dat is nu in orde.
– Er was een probleem met de export van een gedcom met pasfoto’s (voor genealogie-online). Pasfoto’s met een punt gevolgd door een spatie kwamen niet mee. Dat is nu opgelost.
– Het zoeken met CTRL-F werkte niet bij punt-komma gescheiden alternatieve namen (Jan;Johan). Dit gaat nu wel.
– De overlijdensstatus-keuzelijst (kinderloos, ongehuwd, etc) kon vroeger deels wegvallen achter het spiekscherm in het persoonsbewerkscherm. Dit is opgelost.
– Bij het wijzigen van een datum van een activiteit van een “dubbele datum” (tussen 1980 en 1990) naar een enkele datum werd de tweede datum niet leeggemaakt. Dat gaf geen problemen maar die tweede datum kwam wel weer op bij het kiezen van een “tweede datum datumcorrectie”.
– Foto’s die in opmerkingen van personen waren geplaatst kregen niet standaard een nieuwe regel voorafgaand. Dat geeft bij smalle foto’s een lelijk beeld. De nieuwe regel is ingevoegd.
– Bij zoekvenster van getuige wordt de leeftijd bij de getuigenis nu correct aangegeven.
3.0.5.6:– De lijnen in het geneagram werden soms zonder reden iets verhoogd getoond. Dat is opgelost.
– Er is nu een “opslaan”-knop in het dossiers-overzichtscherm, om na het wijzigen van de volgorde van de foto’s in het dossier te kunnen opslaan zonder het scherm te sluiten.
– Bij inlezen WieWasWie bronnen waarbij de naam staat als : “voornaam achternaam, tussenvoegsel” wordt de naam nu automatisch gecorrigeerd.
– In persoonsbewerkvenster is ‘ovl’ gewijzigd in ‘Overleden’.
– In de PHP-website was persoonsnummer 1 lastig aan te klikken. Dat is opgelost.
– In PHP versie 8 is de functie “each()” komen te vervallen. Dat is nu naar andere functies omgeschreven.
– Sortering van de dossiertabel is niet meer hoofdletter gevoelig.
– De dossiertabel wordt ook meegenomen bij ‘Bijzondere handelingen – noodoplossing foute recordnummers’ en werkt ‘Bijzondere handelingen – noodoplossing huidige tabel’ ook bij de dossiertabel.
– Bij brontype ‘Website’ is het (overbodig dubbele) datumveld ‘Aangetroffen’ gewijzigd in ‘Bijgewerkt’, waarmee bedoeld wordt de vaak aangegeven datum waarop de website voor het laatst is bijgewerkt. (alle brontypes hebben een datumveld “aangetroffen”. De website bron had dit veld dubbel staan).
– De superscript bronverwijzing bij brontype Huwelijk staat nu bij de huwelijksplaats (is laatste gegeven van huwelijk) en niet meer achter de getuigen.
– Er gold een maximaal aantal bronnen in een website van 100.000. Daar blijken mensen al ruim overheen te komen. Het maximum is verhoogd naar 500.000.
– Het aanroepen van MSWord gebeurt nu op een iets andere manier dan vroeger: heel soms reageert MSWordt niet goed op de oude wijze. Dat is nu verbeterd.
3.0.5.5.:– Bij Instellingen – afkortingen is een optie toegevoegd die de dossierbestanden met volledige bestandsnaam, dus inclusief het pad, in een GedCom export opneemt. Dit in plaats van het relatieve pad vanaf de dossiermap.
– Wie een kopie maakt van een bestaande bron (CTRL-F9) zag vroeger dat de “createdate” van de nieuwe bron in de tabel leeg bleef. De “createdate” wordt nu gevuld met de datum waarop je de kopie maakt.
– Bij objecten zoals bedrijven, waar personen met een activiteit aan zijn gekoppeld met in de beschrijving hun functie bij het bedrijf, komen die functies (activiteitsbeschrijvingen) nu ook in beeld wanneer men het bedrijf bekijkt. (bij de personen zelf kwam dit al in beeld).
– Kleine aanpassingen in de bronnenuitvoer bij namen: daarbij stonden twee bronverwijzingen heel af en toe wel eens naast elkaar zonder komma ertussen.
– Bij het zoeken naar ongebruikte plaatsen werd plaats nummer 1 nog wel eens onterecht als ongebruikte plaats gevonden. Dit is nu in orde.
– In het zoekvenster is de knop ‘Linksboven’ gewijzigd in ‘Links’ en de knop ‘Rechts’ toegevoegd om de persoon rechtsboven te selecteren.
3.0.5.4.: – In deze versie is het opnemen van plaatsnamen bij het plaatsen van WieWasWie aktes iets aangepast: het opnemen van plaatsen gebeurde namelijk niet geheel naar wens indien het een alternatieve plaatsnaam betrof: de plaats werd dan nieuw aangemaakt in plaats van dat GensDataPro herkende dat het een bekende plaatsnaam was. Dat is nu in orde.
– Wanneer er van een plaats meerderen in het plaatsbestand staan (zoals Hoorn in Noord-Holland en in Friesland) dan wordt er nu gekeken naar het WieWasWie veld “collectiegebied”. Indien daarmee een overeenkomst bestaat met een aanwezige plaats dan wordt die plaats aangenomen. Zo niet, dan krijgt de gebruiker de mogelijkheid zelf een provincie aan te geven. Doet hij dit niet, dan kan GensDataPro geen keuze maken en wordt er een nieuwe “Hoorn” zonder provincie aangemaakt. Bij plaatsen die slechts éénmaal in het plaatsbestand staan wordt zoals voorheen altijd die plaats gekozen.
– Bij het zoeken naar stamoudsten is het aantal verhoogd van 30 naar 60.
– Bij het toewijzen van een foto aan een dossier met de optie “kies uit bestandsnamen” wordt de doelmap, dus waarheen de foto wordt gekopieerd binnen de dossiermap, onthouden.
– De plaatscorrectie (zoals “in de buurt van” of “ten zuiden van”) bij activiteiten kwam niet altijd goed mee in de GedCom uitvoer. Dat is nu in orde (plaatscorrecties worden niet veel gebruikt).
– Wie als geboortedatum bij iemand met bekende overlijdensdatum “o60” invult, die kreeg dan soms te zien dat de persoon “ongeveer 59 jaar oud” is geworden. Nu wordt die 60 automatisch ingevuld in de leeftijd bij overlijden, en ook als men die leeftijd weghaalt ziet men dat hij “ongeveer 60” jaar oud is geworden (maar die leeftijd dient niet te worden weggehaald: wanneer u een overlijdensleeftijd weet dan dient die leeftijd te worden ingevuld bij het overlijden).
– Bij een on-specifieke geboorte of overlijdensdatum met datumcorrectie “of een jaar later” komt nu bij de berekende leeftijd “ongeveer” te staan. Overigens zijn we er geen voorstander van om berekende leeftijden in de uitvoer te plaatsen; alleen wanneer die leeftijd in een bron is gemeld dient deze leeftijd te worden ingevuld in het daarvoor bestemde veld, en alleen dan dient deze leeftijd in de uitvoer te komen. Idem met het aantal kinderen van een relatie.
3.0.5.3.:– Deze versie brengen we vooral uit omdat we de Schermhelp weer helemaal hebben bijgewerkt. Die nieuwe Schermhelp zit bij de update waardoor deze dit keer wat groter is: 25 Mb.
– Verborgen tekst in een Aldfaer Gedcom wordt nu ook als verborgen tekst ingelezen in GensDataPro.
Een paar kleine foutjes zijn opgelost:
– De plaatscorrectie (in de buurt van…, ten zuiden van…) kwam soms op een verkeerd niveau in de GedCom.
– Bij bronnen en objecten werd soms bij meer dan één verborgen tekstgedeelten alleen de eerste verborgen tekst verwijderd.
3.0.5.2.:– In versie 3.0.5.1 zat het nog niet helemaal goed met de nieuwe bronnen-uitvoer-instellingen. Dat is nu helemaal in orde gemaakt.
– Verder kan het cirkeldiagram nu ook als pdf worden opgeslagen. Het resultaat daarvan is een z.g. “vector”-tekening dus die blijft scherp ongeacht hoe ver er wordt ingezoomd. De gekozen kwaliteit heeft nog wel invoed op de exacte positionering van de letters, maar de hoogste kwaliteit is nu eigenlijk niet meer nodig voor afdrukken op A0.
3.0.5.1:– We hebben de bronnen-uitvoerinstellingen eens goed gestructureerd. De vinkjes voor “niet bij namen” en “nooit bij namen” waren onbegrijpelijk. Het is nu overzichtelijk en duidelijk.
Met bronnenuitvoer wordt bedoeld de plaats waar de bron-nummertjes komen in de tekst (indien je de echte bronnen van het bronnensysteem van GensDataPro gebruikt). Controleer je uitvoer eerst even goed voor je hiermee gaat werken.
De broninstellingen vind je in “Instellingen – Rapportage – Verwijzingen, bovenaan.
Wanneer je aanvinkt:
Geen bronnen: Er komen geen bronnen in de uitvoer.
Bij namen: Er komen bronnen in de uitvoer aan het eind van de naam, indien in de bronkoppeling “naam” is aangevinkt.
Met naamvarianten: Hiermee geef je aan dat de naamvarianten in de bronkoppelingen worden uitgevoerd
Bij naamvarianten: Hiermee geef je aan dat die naamvarianten ook een bronverwijzing krijgen
Bij gegevens: Hierbij komen er bronverwijzingen bij datums en plaatsen (en activiteiten)
Bij namen indien niet bij persoonsgegevens: Hiermee stel je zeker dat alle bronnen bij een persoon in elk geval één keer bij de persoon worden genoemd.
– Verbeterd is nu ook dat de relatie “zijn echtgenote” of “haar echtgenoot” wordt vermeld als de overlijdensgetuige de partner van de overledene is.
– Het figuurkleur keuzeveldje verscheen niet meer in 3.0.5.0. Dat is nu weer in orde.
– De melding van een getuige kwam bij relatiegebeurtenissen soms met een overbodige “en” in de uitvoer. Dat is nu in orde.
3.0.5.0: – We ontvingen een GedCom bestand (uit MyHeritage) die zich niet liet inlezen. Er mankeerde ook van alles aan. Wij proberen echter alle GedCom bestanden zo goed mogelijk in te kunnen lezen, dus is de inleesmodule aangepast zodat ook dit bestand goed in te lezen is. De oproep aan gebruikers blijft: lukt het niet met een gedcom bestand, meld het de helpdesk: .
– Het komt heel af en toe voor dat een ondertrouwen in een DTB-record van WieWasWie een verkeerd resultaat gaf. Dat is opgelost in deze versie.
– De kleurenschema’s met hoedanigheden worden goed ontvangen. Voortaan krijgen deze een standaard GedCom tag voorgeschreven, beginnend met “_HD”. Men mag er nog steeds van maken wat men wil, tot 6 karakters lang.
– Het cirkeldiagram liet zich in de hoogste resolutie niet meer opslaan als transparante GIF. Dat lukt nu weer wel. Maar opgemerkt moet worden dat die hoogste resolutie experimenteel is: deze vergt het uiterste van je PC. De één-na hoogste resolutie is voor gewoon gebruik zeker toereikend.
– Het direct vanuit het dossiermenu hernoemen van een bestand in het dossier Deed het niet meer. Dat is nu in orde. De voorkeursmethode is overigens dat je het bestand bewerkt met de bewerk-knop (F6).
– Bij het tekenen van de “gebeurtenissen in kaart” werd de lijndikte van de cirkels verkeerd bepaald. Dat is gecorrigeerd.
3.0.4.9: – Deze versie is uitgebracht omdat de NGV een nieuwe website lanceerde, en ook de GenDataPro website weer up-to-date is gebracht.
– De mogelijkheden met Kleurschema’s werden leuk ontvangen, dus is er een optie toegevoegde om de huidige selectie toe te wijzen aan een hoedanigheid.
– De automatische melding wanneer er een nieuwe versie is uitgebracht wordt erg gewaardeerd. Maar hij ging vanzelf uit wanneer er geen internetverbinding was. Dat is nu niet meer het geval.
– Verder zijn er kleine wijzigingen aangebracht in de gedcom uitvoer ten aanzien van de alternatieve namen en namen in de bronkoppelingen, om ze iets beter in de presentatie door GO te krijgen.
3.0.4.8: – Kleurschema’s kunnen nu ook -met legenda- in het cirkeldiagram worden getoond. Zie hierover Kleurschema’s
– Bij het wisselen tussen wel of niet titels in de bewerkschermen kon een foutmelding komen. Dat is opgelost.
– Het spiekscherm (waarmee teksten vrij snel met copy-paste in de invoervelden worden geplaatst) kwam niet goed mee tussen de bewerkschermen. Nu ook in orde.
– Bij personen met een titel kwam er nog wel eens een loze spatie voor de eerste titel in de kwartierstaat. Die is nu weg.
3.0.4.7:– Deze versie is vrijwel identiek aan de voorgaande versie.
– We vonden een bijzonder GD2 bestand dat zich niet liet omzetten naar GD3. Dat hebben we in deze versie opgelost.
– In een kwartierstaat met zeer veel kwartierherhalingen, uitgevoerd “zonder naam bij kwartierherhaling” en “met broers en zussen” bleef soms de kruisverwijzingscode [[krr123456]] staan in de tekst in plaats van de echte verwijzing (het bladzijdenummer). Dat is nu opgelost.
3.0.4.6: – Het samenvoegen van GD3 bestanden met foto’s is nu eenvoudiger gemaakt. Je kunt nu bij het samenvoegen de nieuwe naam zelf ingeven, en dit bestand wordt ook direct aangemaakt, al dan niet met volledige samengevoegde dossiermap. Je kunt ervoor kiezen het toegevoegde dossier in een submap te plaatsen, maar het hoeft niet. Indien het samenvoegen van twee dossiers voor conflicten zorgt wordt dit gemeld en kun je alsnog een (korte) submapnaam ingeven waarmee de conflicten niet meer kunnen ontstaan.
– Het maken van een deelbestand is nu één handeling geworden: Bij het maken van een deelbestand (vaak genoemd “afsplitsing”, wat niet helemaal juist is omdat het oorspronkelijke bestand de personen blijft behouden) kan men nu aangeven wat er met de dossiers van de personen moet gebeuren: weglaten, alleen pasfoto’s of volledig meenemen: het resulterende deelbestand heeft, indien zo ingesteld, gelijk zijn eigen dossier met meegenomen foto’s
(beide bovenstaande procedures verliepen vroeger met een ingewikkelde “dossiers in opmerkingen” methode. Deze methode is nu niet meer aanwezig).
– Tijdens het kopiëren van de dossiers kan niet meer worden onderbroken door de gebruiker.
– Omdat bij het samenvoegen van bestanden alleen de gekoppelde foto’s mee worden genomen, en dus niet de losse niet-gekoppelde bestanden, is het mogelijk om voorafgaand een object te maken met alle ongekoppelde bestanden. Zodoende stelt u zeker dat alle bestanden meekomen.
– Er is een nieuwe optie met “dossier statistieken” toegevoegd onder dossierhandelingen. Deze toont op basis van de dossiertabel hoeveel bestanden er zijn, hoeveel gekoppeld en hoeveel bestanden niet meer bestaan. Deze gegevens verschijnen ook wanneer u de dossiertabel opstelt of ververst (beide opties onder dossierhandelingen)
– Het opstellen van een samenvoegingsbatch kan nu alleen vanuit het “doorzoek GDP bestanden” scherm en niet meer vanaf het menu [bestand]. Bij het openen van een samenvoegingsbatch (= tekst bestand met lijst van GD3 bestanden) worden overigens nooit dossiers meegenomen.
– Heel even heeft een versie ter download gestaan met een verkeerd “WieWasWie” en “archiefwebsite” brontype. Dit geldt alleen voor mensen die in versie 3044 of 3045 een nieuw bestand zijn begonnen. Dit is niet ernstig: er lijken dan erg weinig velden in een WieWasWie bron. U lost dit eenvoudig op met de optie “Bestand – Bijzondere handelingen – Update Aktie- Object- en Brontypes”. Deze optie kan iedere gebruiker te allen tijde zorgeloos uitvoeren. Gebruikers met bovenstaand euvel hebben hierdoor geen data verloren: de missende velden waren alleen even onzichtbaar en zullen nu weer zichtbaar zijn.
– Verder zijn er nog kleine onvolkomenheden opgelost.
3.0.4.5:  Kleine aanpassingen:
-de toevoeging “haar zwager” en “zijn schoonzus” komt nu alleen wanneer dit ook klopt qua volgorde in relaties
-de waarschuwing voor verkeerde schrikkeldatum zei soms onterecht dat het een Juliaanse datum is
-WieWasWie aktes met levenloos geboren kinderen worden nu -indien mogelijk- man of vrouw
-rolnamen in bronkoppelingen naar activiteiten werden niet aan het geslacht van de persoon aangepast
-in de uitvoertaal tabel was het verschil tussen broer van vrouw en man van zus niet zichtbaar.
3.0.4.4:  Kleine aanpassingen tav de gedcom uitvoer. Verder zie 3.0.4.3
3.0.4.3:  Nieuw en aangepast in deze versie:
– Gedcom uitvoer optioneel met AKA (Also Known As) bij alternatieve namen, en bronkoppelingnaamdelen niet meer opgesplitst.
– Nieuwe SC bestanden om de wijzigingen in WieWasWie op te vangen
– Persoons- en relatierollen zijn nu allemaal vertaalbaar naar uw eigen wens (aangever, etc)
– Doopgetuigen kunnen nu ook als meter of peter worden aangemerkt
– Met twee personen in beeld wordt nu ook aangetrouwde relatie aangegeven (schoonouders, zwager etc)
– Velden in bronnen die een URL bevatten zijn direct te openen met een klik.
– Toegevoegde opmerkingsvelden: begraven algemeen, samen algemeen en gescheiden algemeen
– Nieuwe sjablonen voor persoonskaart en gezinsblad (met bovenstaande opmerkingsvelden) zijn bijgevoegd.
– Toevoegen van hetzelfde document aan een bron of object kan niet meer gebeuren.
– Experimenteel A2A bestanden te openen (met bijbehorende nieuwe brontypen). A2A is een standaard voor archiefgegevens. We hadden niet veel testmateriaal vandaar de kreet “experimenteel”.
3.0.4.2:  In de vorige versie werd de uitvoertaal-tabel niet opgeslagen. Dat is nu weer in orde.
3.0.4.1:  In deze versie zit weer het “doorzoek bestanden” scherm. Dit is vooral handig voor mensen die meerdere stambomen bijhouden (en dus meerdere bestanden hebben). Met dit scherm kunt u door alle GensDataPro bestanden heen naar personen zoeken, en met een klik opent het betreffende bestand met de betreffende persoon in beeld. U vindt dit scherm onder het menu Beeld.
Deze versie controleert bij opstarten direct of er een nieuwe versie is. Indien er een nieuwe update door ons is neergezet meldt GensDataPro dit wanneer u GensDataPro start… totdat u de update heeft geinstalleerd. Zodoende loopt u nooit meer een update achter. Uiteraard kunt u deze optie uitzetten in instellingen-bewerkopties-opties.
Deze update bevat ook een nieuwe Schermhelp. We hebben alle schermen weer eens goed nagelopen op nieuwe functionaliteit en alles bijgewerkt. De update is daarom dit keer wat groter: 28 MB.
3.0.4.0:  Deze versie heeft als enige wijziging dat wanneer een backup wordt teruggezet, en deze krijgt een database-update, dat deze dan direct opgeslagen wordt. Anders is de database-update niet vastgelegd.
3.0.3.9:  In deze versie is toegevoegd dat je een persoon een volledige alternatieve naam kunt geven, dus voor- en achternaam. Denk daarbij aan een artiestennaam of een pseudoniem: Lee Towers voor Leendert Huijser.
Verder is het zoekscherm (CTRL-F) eens goed aangepakt: GensDataPro zoekt nu ook op alle alternatieve namen en de namen in de bronkoppelingen (en dus ook op de nieuwe alternatieve volledige naam). De eerste zoekslag kan nog even tijd kosten bij enorme bestanden (150.000+ personen) maar daarna gaat het zoeken veel sneller (met zoeken terwijl u typt).
Tenslotte openen pdf bestanden in dossiers voortaan met de internetbrowser die u heeft ingesteld in plaats van met Acrobat Reader. Acrobat Reader gaf bj veel mensen problemen. Aangezien internetbrowsers tegenwoordig allemaal prima pdf bestanden kunnen tonen is voor deze oplossing gekozen.
3.0.3.8:  Deze versie is er alleen omdat bij het tonen van de personen in een bron soms een echtpaar niet op dezelfde generatie werd getoond. Na het plaatsen van een WieWasWie akte gaf dat soms geen mooi plaatje.
3.0.3.7:  De datumcontrole onder opties geeft nu ook aan of kinderen uit dezelfde relatie te dicht op elkaar of te ver van elkaar worden geboren.
Ook geeft de “teken nabije familie” knop nu ook een geneagram wanneer er een bron linksboven in beeld staat: een geneagram van alle personen die aan de bron zijn gekoppeld.
3.0.3.6:  WieWasWie bronnen krijgen een langer veld voor de URL. Vertouw niet teveel op die URL’s want ook WieWasWie heeft die een keer allemaal veranderd. Dus bij voorkeur de scan van de akte erbij plaatsen.
Het doorgeven van een email of adreswijziging is aangepast zodat deze nu ook via internet werkt.
Bij het samenvoegen van twee personen worden nadien nu beter de eventueel ook gelijke partners voorgeselecteerd.
Onder bewerkhandelingen-nieuw is nu een optie “Maak bron voor alle personen in de figuur”. Wanneer iemand een serie personen dikteert en je voert die in, maak dan een figuur ervan en genereer een bron met als titel de naam van degene die het dikteerde. De bron wordt automatisch gekoppeld aan de personen in de figuur met de namen in de bronkoppelingen. Handig voor wie wil voorkomen dat er personen in zijn bestand komen waarvan hij de oorsprong niet meer weet. Plak eventueel de figuur zelf als jpg bij de bron voor de volledigheid (figuurhandelingen-naar klembord, en dan bij de bron CTRL-V).
3.0.3.5:  Ditmaal hebben we slechts kleine aanpassingen gedaan:
-De wiewaswie-import kan nu leeftijdsaanduidingen met maanden, weken en dagen vertalen naar de GDP-notatie (…j ..m ..w ..d)
-De berekening van leeftijden (#1900-50) en geboortejaar (CTRL-D) ging heel soms mis. Dat is nu in orde.
-De optionele “gemaakt met GensDataPro” link op de websiteuitvoer opent nu een nieuwe pagina in plaats van dat het de huidige pagina gebruikt.
-En de mogelijkheid om adres – of emailadres- wijzigingen door te geven is terug. Het bleek dat de ledenadministratie deze wijzigingen heel graag op deze wijze van u ontvangt.
3.0.3.4:  In deze versie is toegevoegd dat de website uitvoer een zogenaamde “favicon” heeft. Dit is een klein bestandje in de website-map genaamd “favicon.gif” dat wordt getoond in het tabje van de browser van een bezoeker van uw website. Zonder dat ikoontje zie je een wereldbolletje in Google. U kunt dit bestandje “favicon.gif” zelf vervangen door uw eigen gif bestandje met de naam “favicon.gif”. Maar standaard ziet u het logootje van GensDataPro in het tabje bovenin
(het ikoontje in de adresbalk zelf verschijnt soms niet: het wordt dan genegeerd door sommige browsers uit veiligheidsoverwegingen: kwade geesten zouden er een onterecht veiligheids-slotje kunnen plaatsen).
Het favicon-bestandje (favicon.gif) wordt geplaatst bij het verversen van de startpagina indien het nog niet bestaat. Uw eigen bestandje wordt dus nooit overschreven..
3.0.3.3:  In deze versie zijn enkele puntjes op de i gezet:
-Het ingevulde aantal kinderen komt nu in de sjabloonuitvoer van het gezinsblad,
-De alternatieve voor- en achternamen komen nu in de sjabloon persoonskaart- en gezinsblad
-De optie “geef adreswijziging door” is vervallen. We houden geen adressen van gebruikers bij ivm de AVG.
3.0.3.2:  Het “cirkeldiagram” ofwel de “kwartierwaaier” kan nu een (al dan niet) gevulde cirkel in het midden krijgen, waar de naam van de proband staat.
Bij aanmaken of verwijderen van de dossiertabel kan men nu direct opslaan.
Er is een TLS-optie bijgekomen in de e-mail instellingen: een gmail-adres instellen is nu goed mogelijk, alleen moet u in Google instellen dat u ermee akkoord gaat dat niet-google apps met het gmail-adres werken.
3.0.3.1:  De uitvoer “Teken kwartier-parenteel” was onbegrend en daardoor voor grote stambomen niet mogelijk. Nu wordt de instelbare generatiebegrenzing aangehouden..
3.0.3.0:  Veel werk is gestopt in de WieWasWie import bestanden:
WieWasWie groeit en groeit, en er komen nieuwsoortige aktes bij met nieuwe velden. Het is helaas niet zo éénduidig als we graag zouden zien. We hebben één en ander bijgewerkt:
De bijgewerkte .SC bestanden zitten bij deze update inbegrepen.
DTBGeboorte: Toegevoegd aangever als getuige
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/98039514
BSOverlijden: Aanpassingen voor aanwezig tweede aangever als getuige
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/97889005
-Toegevoegd inlezen van maximaal drie Eerdere partner’s
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/102305033
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/102305107
-Levenloos geboren kinderen krijgen nu automatisch het vinkje “doodgeboren” aangevinkt, en indien mogelijk het juiste geslacht.
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/102399550
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/36054033
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/27906870
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/102404737
DTBBegraven: Toegevoegd Geregisteerde als hoofdpersoon (StadsArchief Amsterdam)
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/83279895
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/83711618
-Toegevoegd ‘Eerdere partner’, ‘Wed. van’ en ‘Huisvrouw van’ als partner van de overledene
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/67525391; Eerdere partner
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/85076304; Huisvrouw van Hierbij wordt het geslacht niet herkend uit de naam
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/85125673; Huisvrouw van Hierbij wordt het geslacht wel herkend uit de naam
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/85184606; Wed. van. Hierbij wordt het geslacht niet herkend uit de naam
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/85216581; Wed. van. Hierbij wordt het geslacht wel herkend uit de naam
Het herkennen van het geslacht is helaas niet altijd correct. De akte geeft dat nu eenmaal niet altijd prijs. Opletten dus na het importeren.
-Toegevoegd ‘Armkind van’ en ‘Baarkind van’ als ouder (manvader)
Hierbij ook herkenning geslacht niet altijd succesvol. Het staat dan gewoon niet gemeld.
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/85146692; Armkind van is man
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/85146720; Armkind van is vrouw, staat als man
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/85094343; Baarkind van is man
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/85154538; Baarkind van is vrouw, staat als man
Rode Kruiskaarten bevatten overlijdens van personen die in de oorlog zijn overleden, en later (na de oorlog) aangegeven. De woonactiviteit (woont te Rotterdam) kreeg onterecht de datum van overlijden.
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/101839623
https://www.wiewaswie.nl/nl/detail/101849853
Verder is aangepast:
-De export naar ASCII-bestanden neemt nu ook de opmerkingen mee als txt bestanden
-Namen langer dan 30 karakters konden niet met een klik geplakt worden. Dat is naar 50 karakters gezet.
-Als schrijfwijze voor datums is nu mogelijk jjjj-mm-dd (ISO 8601 met streepjes).
-Bij een matrilineaire genealogie wordt het vinkje voor “volg gelijkgenaamden” genegeerd (daarmee zou het anders zo’n beetje een parenteel worden.
3.0.2.9:  De volgende dingen zijn aangepast:
leeftijden mogen nu ook in de volgende notatie: </>/C [2j] [5m] [3w] [6d] [2u] voor ouder dan, cirka of jonger dan 2 jaar 5 maanden 3 weken 6 dagen en 2 uur oud.
voorbeelden:
“3w” = 3 weken oud,
“< 3j 5m” = jonger dan 3 jaar en 5 maanden.
-de php uitvoer deed het even niet. Is nu weer in orde.
-GedComs die vanuit Linux systemen komen hebben bestandspaden met een slash (/) ipv een backslash (\). Daar houdt GDP nu rekening mee.
-de fotobijschrift kwam niet mee in de GedCom export. Nu wel.
-Het afschermen van alleen gegevens stond iets te strak afgesteld: kinderen kwamen onterecht niet in de uitvoer(geanonimiseerd). Dat is nu in orde: ze komen nu geanonimiseerd in de uitvoer.
-Ten overvloede: Gedcom export is géén backupmethode. Maak met regelmaat backups met [bestand]-[backups] (zoals het programma bij afsluiten ook vraagt).
3.0.2.8:  De volgende dingen zijn aangepast:
-Wanneer men twee keer achter elkaar een persoonskaart of andere uitvoer opstelde van dezelfde persoon kwamen bij de tweede keer de pasfoto’s van het eerste gezin niet mee.
-De begeleidende tekst bij foto’s komt nu mee in de gedcom uitvoer.
-Enkele gedcom tags werden niet helemaal volgens de standaard 5.5.1 uitgevoerd. (EDUC, NATU, CHRA)
-Het is mogelijk het aantal foto’s en de bestandsnamen van de foto’s in de uitvoer te laten komen. Dat deed het even niet. Nu weer wel.
-In een kwartierstaat met broers en zussen kon het in heel bijzondere situaties voorkomen dat de broers en zussen van een persoon niet meekwamen in de uitvoer bij de ouders.
-Een backslash (\) of accolade in de tekst van een bron kon de RTF-uitvoer nog wel eens onmogelijk maken. Dat is nu opgelost.
-De schuifjes in het uitvoerscherm waren bijna verdwenen achter het bovenliggende menu.
-Bij het maken van een matrilineaire genealogie per tak kwam in de titel te staan “patrilineair” ipv. matrilineair.
-De optie “kleine algemene opmerkingen na beroep” deed het niet. Dit is opgelost.
3.0.2.7:  De “samenvoegingsbatch” is terug. Wanneer je een aantal GD3 bestanden hebt samengevoegd kun je de lijst met GD3 bestanden opslaan als een samenvoegingsbatch (onder bestand-samenvoegen). Dat is een .svb bestand, maar eigenlijk gewoon een tekstbestand met de lijst met bestandsnamen. GDP kan zo’n .svb-bestand openen en leest dan alle GD3-bestanden die erin staan één voor één in en voegt ze samen. Dit is vooral handig voor mensen die een aantal bestanden in beheer hebben en af en toe door alle bestanden tegelijkertijd wil zoeken (maar verder toch de bestanden gescheiden willen houden). Bijvoorbeeld: er zijn 27 losse Verschoor families in Nederland die niet gerelateerd zijn. Piet Verschoor beheert deze als aparte bestanden. Komt hij een Verschoor tegen dan is hij een tijd aan het zoeken in welke stamboom die persoon zit. Maar met de samenvoegingsbatch kan hij ze allemaal in één keer doorzoeken. Heeft hij de persoon gevonden, kan hij bovenin zien in welk bestand de persoon staat, waarna hij dat bestand kan openen en muteren. Openen van zo’n batch kan wel even duren wanneer het veel en/of grote bestanden zijn!
Verdere wijzigingen zijn:
-Er is een “maak kopie” optie bij onder bewerkhandelingen, voor het kopieren van een bron of object. De bron die linksboven staat wordt gekopieerd zonder koppelingen en met nieuw uniek UID.
-Kleine wijzigingen aan de GedCom uitvoer om beter aan te sluiten bij de 5.5.1 standaard: Het EVEN heeft nooit meer een lege TYPE toevoeging en de relatie gebeurtenissen hebben de tekst direct staan ipv achter TYPE.
-De geboortebronkoppeling kon wel eens dubbel in de gedcom komen. Dat gebeurt nu niet meer.
-De scheidingsreden is nu in het Engels in de GedCom achter TYPE. De CAUSE geeft de Nederlandse reden.
-Bronnen werden soms niet meegenomen wanneer er geen enkel gegeven was aangevinkt (dat is op zich namelijk niet logisch). Dat gebeurt nu niet meer. Maar we wijzen erop dat bij een bronkoppeling eigenlijk altijd wel een gegeven aangevinkt zou moeten worden.
-De etikettenuitvoer geeft nu alleen de laatste adressen, gebaseerd op de datum.
3.0.2.6:  Voor de rtf-uitvoer zijn twee nieuwe opties gemaakt: “bladzijdeverwijzingen klikbaar” en “bladzijdeverwijzingen met MSWord teksten”. De eerste maakt hyperlinks van bladzijdeverwijzingen, en de tweede plaatst teksten als “hieronder” of “op pagina x”. Bij “opslaan als pdf” vanuit MSWord komen de hyperlinks ook in de pdf.
De GedCom uitvoer is iets aangepast: huwsoort is nu tag AGNC (ipv. de user defined tag “_LMAR”).
Relatieleeftijden (van de twee partners ten tijde van de gebeurtenissen) komen nu op de juiste manier in de gedcom uitvoer.
De zoekvelden van de php uitvoer hebben een extra filter tegen ‘<‘ en ‘>’ en de php-knop is verplaatst naar de “opstellen” tab. De optie Upload naar GDPHost is komen te vervallen.
De optie “synchroniseer plaatsbestand” is komen te vervallen. Een gemeenschappelijk plaatsbestand is al lang niet meer mogelijk.
3.0.2.5:  Bij eenoudergezinnen stond vroeger nog “Uit deze relatie” terwijl er geen relatie was genoemd. Nu staat daar “hij of zij krijgt” (afhankelijk van het geslacht van de ene ouder)…. gevolgd door de kinderen.
In de HTML-uitvoer verdween soms een regel. Dat is opgelost.
De tag _NAME, waar in de gedcom de (optionele) naam van een huis stond, werd niet gemeld in de gedcom-header. Nu wel.
Datums die de toevoeging “kort voor” of “kort na” hebben krijgen in de GedCom nu de toevoeging BEF of AFT.
3.0.2.4:  Mogelijk gemaakt dat ook in de allerhoogste kwaliteit het cirkeldiagram op te slaan is als .BMP. Deze allerhoogste kwaliteit zoekt de grenzen op van wat GensDataPro aan grootte aan kan.
3.0.2.3:  GensDataPro leest beroepen van een gedcom bestand in als “activiteit-beroepen”. Zodoende kan een persoon meerdere beroepen hebben, elk met een datum of periode, en een plaatsnaam.
Voor wie nu heel graag die beroepen toch in het beroep-veldje van personen wil hebben is er onder het menu [bestand]-[import-correcties] de optie “Activiteit-beroepen zonder datum/plaats naar beroepenveld”.
Deze optie is er al heel lang, maar deed het niet altijd goed. Nu wel.
3.0.2.2:  De volgende dingen zijn aangepast:
Bij “opslaan als” wordt nu, indien er een dossier is, voorgesteld om ook de dossiermap te kopieren met het nieuwe bestand mee. U kunt dit weigeren en met de hand zelf de dossiermap verplaatsen.
Bij de optie “groei selectie 1 stap” worden nu ook de personen die via een activiteit zijn gekoppeld aan een persoon in de selectie geselecteerd. Dit vooral met het oog op de geboorte, doop, overlijden en huw getuigen en getuigenissen.
Een storend zwart vak kwam soms aan de rand van het geneagram. Dat is opgelost.
Het direct plakken van tekst op het klembord was gelimiteerd tot 30 karakters om te voorkomen dat er enorme lange teksten in een naam of plaatsveld werden geplaatst. Deze beperking is opgeheven voor opmerkingvelden.
Bij het ontdubbelen van personen worden de zoekresultaten die niet meer relevant zijn verwijderd uit het zoekresultaat van “zoek dubbele personen”.
De export naar ASCII tabellen liet bij de bronnen de regel-eindes in lange teksten staan, wat de tab-gelimiteerde uitvoer verstoorde. Dat is opgelost.
De optie “Opslaan huidige selectie als GD3 bestand” is hernoemd naar “Deelbestand maken van huidige selectie”. Idem met “maak bestand van figuur”. Dit is nu “Deelbestand maken van figuur”.
3.0.2.1:  Heel kleine wijziging bij het opnemen van het standaard plaatsbestand bij het starten van een nieuwe stamboom.
3.0.2.0:  Een paar dingen zijn aangepast:
Zoeken naar dubbelen is iets verbeterd. Er werden sommige dubbele personen onterecht uitgesloten. Nu niet meer.
Het bepalen van de datumgrenzen, iets wat men van tijd tot tijd zou moeten doen, is erg versneld. Deze routine bepaalt geschatte datums waar deze onbekend zijn, om zo beter te kunnen inschatten in welke periode iemand leefde. De datumgrenzen komen nooit ergens in de uitvoer maar geven scherpere selecties en betere ontdubbelresultaten. NB: de routine doet niets met ingevoerde leeftijden, omdat GDP ervanuit gaat dat u wanneer u een datum en leeftijd hebt, daar zelf een geboortejaar voor invoert (dit kan snel met CTRL-D in het hoofdscherm).
De optie “[opties]-[datumcontrole]” geeft aan bij welke personen u een geboortedatum kunt invullen indien u dat nog niet had gedaan. Ook geeft deze optie nu de opmerkelijke datums aan, zoals 31 november of 29 februari 1700.
Lege regels in opmerkingen verdwenen in de uitvoer. Die zijn weer terug, zoals in 2.9,
Wanneer er alléén doopgetuigen waren ingevoerd werd de aanhef “gedoopt” in de uitvoer weggelaten. Dat is nu in orde. NB: alleen een religie leidt niet tot een aanhef “gedoopt”. Immers: dopen gebeurt niet bij alle religies.
Nieuw zijn de Geografische groepen. Men kan plaatsen bundelen wanneer deze dezelfde coordinaten hebben. ze worden dan opgeteld een grotere stip in de spreidingskaart. Zodoende kan men mensen in Batavia geboren laten worden, en in Jakarta laten overlijden. Beide gebeurtenissen gaven vroeger twee verschillende cirkels met hetzelfde midden. Wanneer ze gegroepeerd zijn tot geo-groep, wordt het één (grotere) cirkel.
De verwachting is niet dat dit op grote schaal gaat worden toegepast. Alleen voor echt typische naamswijzigingen (Batavia-Jakarta, Petersburg-Leningrad, Danzig en Gdansk, etc).
Zet een plaats links, en een plaats rechts, dan is het de bovenste optie onder [combinatiehandelingen].
Let op: het is niet plaatsen samenvoegen ! Dat doet iets heel anders, namelijk de plaats rechts verwijderen en in alle gebeurtenissen vervangen voor de plaats links.
3.0.1.8:  GensDataPro is een klein beetje uitgebreid:
Het is nu mogelijk om twee plaatsen samen te voegen door de ene plaats linksboven, en de andere plaats rechtsboven te zetten, en vervolgens te kiezen voor [combinatiehandelingen]-[voeg plaatsen samen].
De optie [combinatiehandelingen]-[maak persoon rechts een kind van relatie links] werkt nu ook andersom, dus met een relatie rechts en een persoon links.
Een probleem met sommige specifieke GedCom bestanden (bijvoorbeeld PAF in UTF8) is opgelost.
3.0.1.7:  Kleine aanpassing bij samenvoegen relaties
3.0.1.6:  Het openen en omzetten van een GD/D90 bestandenset ging niet altijd goed. Nu weer in orde. (GD/D90, ofwel GensData was de oude oer-voorloper van GensDataPro)
-Het is nu mogelijk om bij opslaan van de huidige selectie. en exporteren naar GedCom. ervoor te kiezen geen bronnen en/of geen activiteiten mee te nemen. Zodoende kan men weer een simpel basis (deel) bestand maken, bijvoorbeeld om een beginnend naamgenoot een eerste kleine stamlijn zonder bronnen te geven.
-Het “orden kinderen” scherm kon nog buiten beeld terecht komen bij wisselend gebruik van meerdere monitors. GDP lijkt dan te zijn vastgelopen. (Doorgaans helpt dan ESC of ENTER, of ALT-S om het scherm weer te activeren). Dit bewuste scherm kan nu niet meer buiten beeld komen.
-Een ongemakje bij het samenvoegen van een éénouderrelatie met een tweeouderrelatie is opgelost.
3.0.1.5:  De spreidingsanimatie werkte niet naar behoren voor een selectie van een parenteel of genealogie. Dat is nu in orde. (Voor een spreidingsanimatie, kies uitvoer-gebeurtenissen in kaart, en dan alles of selectie. In het scherm wat dan verschijnt vindt u onder bestand de optie “spreidingsanimatie”).
-De datumcontrole, waarmee u veel opmerkelijkheden zoals onmogelijke leeftijden of twijfelachtige datums boven tafel krijgt, bevatte een klein foutje rond de doopdatum. Dat is nu in orde. Ten overvloede: de resultaten zijn niet per se fouten.
-Er zat een onschuldig maar hardnekkig foutje die soms kon optreden bij het toevoegen van een kind aan een nieuwe relatie. Het resultaat was prima, maar er kwam een “access violation” fout. Dergelijke foutmeldingen kunnen doorgaans geen kwaad maar horen niet op te treden.
3.0.1.4:  Het zoeken naar dubbel voorkomende personen (onder combinatiehandelingen) is verbeterd: er worden nu (optioneel) ook patroniemen met achternamen vergeleken.
Zodoende wordt een Johan Janse Heuvelmans (met Janse in het patroniemveld) ook herkend als Johan Janse (waarin Janse in het achternaamveld is ingevoerd).
-Daarnaast is een klein foutje met de tweede datum van bronkoppelingen opgelost.
3.0.1.3:  Wanneer iemand datums (data) invoert als DDMMYYYY of MMDDYYYY werd een verkeerde datum begrepen.
3.0.1.2:  Kleine update:
-Een klein probleem bij het importeren van persoonstabellen (onder bijzondere handelingen) opgelost. Voor wie deze handige voorziening om persoonslijsten uit andere bronnen in te lezen nog niet kende, het wordt uitgebreid uitgelegd in de “hulp over het hoofdscherm”, onder het menu help.
-In het adres-scherm bleek de opmerking van de activiteit niet altijd te worden opgeslagen.
-In het zoekscherm reageerde de geslachtskeuze niet direct
-Bij samenvoegen van twee personen met verschillende patroniemen verdween het patroniem van de rechter persoon. Nu wordt deze tussen haakjes weer in de opmerking bij de achternaam geplaatst
3.0.1.1:  Enkele wijzigingen ten aanzien van de Gedcom export:
-Keuze voor uitvoer met de UTF-8 characterset (is nu ook standaard).
-Er kwamen wel eens verwijderde personen mee in het GedCombestand. Dat is opgelost.
-WILL en CONF hebben nu de omschrijving achter tag TYPE.
Daarnaast:
-Een ververs-knop op de knoppenbalk. Mocht GDP even geen activiteiten of bronkoppelingen tonen op het scherm, is hiermee het scherm te verversen.
-Een getuigenis bewerken en alleen de leeftijd veranderen maakt de ok knop nu mogelijk.
-Bij samenvoegen van personen wordt datum met een L correctie nu beter gecombineerd met de andere datum.
3.0.1.0:  Bevatte een aantal nieuwe zaken:
-Een nieuwe datumcorrectie: L. Deze beduidt “of het jaar erop”. Zodoende kunt u een geboortedatum schrijven als 1823 of 1824 door “1823 L” in te voeren.
De keuze tussen twee jaren is nauwkeuriger dan de “circa” datumcorrectie. Circa 1823 kan immers zijn: 1822, 1823 of 1824.
Met name wanneer een leeftijd op een bepaalde datum bekend is, kan nu het bepaalde geboortejaar strakker worden bepaald op twee jaartallen in plaats van drie.
-Bij datumcontrole worden nu de ingevoerde leeftijden meegenomen.
-Met CTRL+D (of de onderste menuoptie onder menu bewerkhandelingen) kan een geboortedatum van een persoon worden voorgesteld aan de hand van ingevoerde leeftijden bij gebeurtenissen van de persoon.
-NB: het is NOOIT de bedoeling dat u zelf leeftijden uitrekent en invult. Alleen leeftijden die worden gemeld in bronnen vult u in.
-Soms zijn bronkoppelingen even niet in beeld: net als de paginanummers en verwijzingen in MSWord worden die niet altijd bijgewerkt. Dat vertraagt enorm.
Met CTRL-F9 (reset boom) roept u ze weer op. De hele stamboom wordt dan weer even doorgerekend.
-Bij adressen is een knop toegevoegd “tijdkaart.nl”. Deze brengt u -mits u coördinaten heeft ingevoerd- op een website met historische kaarten, met het bewuste adres in het midden.
-De gedcom uitvoer is wat scherper bijgesteld naar Gedcom versie 5.5.1. Met name de bronkoppelingen worden nu beter verplaatst naar gedcom-compatibel plaatsen.
Gedcom is een beperkte taal dus om alles goed mee te geven moeten sommige zaken wat verschoven worden. GedCom is geen backup-taal. Maar de uitvoer bevat alle gegevens die u in GensDataPro heeft zitten.
Bijvoorbeeld: in gedcom kan men geen opmerking bij een geboortedatum of geboorteplaats plaatsen. WEL bij de geboorte in het algemeen.
Bij export naar GedCom verhuist GDP de datumopmerking dan even naar de geboorte zelf. Idem met bronkoppelingen.
In GDP blijven alle gegevens natuurlijk ongewijzigd. En de GedCom bevat alle gegevens van het GDP bestand.
3.0.0.9:  loste het volgende op:
Bij sommige gebruikers verscheen een zwart scherm bij starten
3.0.0.8:  loste het volgende op:
Afgeschermde teksten [[dus tekst in opmerkingen tussen vierkante haken]] worden weer verwijderd bij maken van een GedCom met pasfoto’s
Sorteren van bronnen op scherm doet het weer.
3.0.0.7:  loste het volgende op:
Beroepen komen nu mee bij direct inlezen van Progen bestanden
3.0.0.6:  loste het volgende op:
Activiteiten komen direct in beeld na plakken van een WieWasWie bron
3.0.0.5:  loste het volgende op:
Sommige log meldingen kwamen niet meer in beeld: de datumcontrole en dergelijke leek daardoor nutteloos
3.0.0.4:  loste het volgende op:
Bij het openen van een GD2 bestand kwamen de foto’s niet in beeld. Nu wel.
3.0.0.3:  loste het volgende op:
Uitvoer van volledige dossiers bij personen naar RTF uitvoer gebeurde niet.
Heel af en toe werden de dossiers niet meegenomen naar het GD3 bestand. Dit gaat nu altijd goed
3.0.0.2:  loste het volgende op:
Bronkoppelingen lieten zich niet ordenen. Nu wel.
Mogelijkheid achternamen anders in GedCom te plaatsen. (zie geheel onderaan instellingen-afkortingen-naamweergave)
Mogelijkheid patroniemen in voor en achternaam te plaatsen bij gedcom uitvoer.
3.0.0.1:  loste het volgende op:
Een foutje bij het aanmaken van activiteiten,
en het tonen van plaatjes in het dossierscherm.

Wijzigingen in de updates